Vertragingsboetes met of zonder btw?

Fiscaal advies
28 november 2017

Vertragingsboetes met of zonder btw?

In sommige overeenkomsten, vooral in de bouwsector, wordt vaak een boeteclausule opgenomen waarbij de dienstverrichter of leverancier een boete dient te betalen aan zijn klant wanneer de overeenkomst niet tijdig uitgevoerd wordt. In een recente circulaire heeft de btw-Administratie de regels uiteengezet hoe die boete moet behandeld worden. Kan die boete nl. als een schadevergoeding beschouwd worden waarop geen btw moet gerekend worden?

Op schadevergoedingen mag geen btw gerekend worden. Schadevergoeding vallen buiten de maatstaf van heffing omdat daar geen tegenprestatie tegenover staat. De schadevergoeding is gewoonlijk een geldbedrag, dat wordt betaald als vergoeding voor de schade die werd geleden wegens de tekortkoming van de leverancier of dienstverrichter. Wat daar concreet onder valt is echter niet altijd zo duidelijk. In de praktijk wordt door de btw-Administratie alvast wel als een schadevergoeding beschouwd o.m. de kosten van aanmaning of ingebrekestelling gemaakt voor de invordering van onbetaalde facturen.

In de bouwsector wordt contractueel vaak een vertragingsboete overeengekomen die de aannemer dan dient te betalen ingeval hij zijn werk niet tijdig opgeleverd krijgt vóór de contractueel overeengekomen duurtijd. De vraag die dan kan gesteld worden is dat dergelijke vertragingsboete dan ook als een schadevergoeding kan beschouwd worden waarop geen btw moet gerekend worden. In recente circulaire is de btw-Administratie daar nu heel duidelijk over. Ook een vertragingsboete moet als een schadevergoeding aanzien worden waarop geen btw mag gerekend worden. Dat is ook het geval indien zo’n vertragingsboete bedongen werd in het kader van een openbare aanbesteding.

Concreet betekent dit dat de vertragingsboete mag verminderd worden van het totaalbedrag incl. btw. Stel dat de aannemer recht heeft op een betaling van 5.000 euro voor zijn werken, maar wegens laattijdige oplevering moet hij contractueel een boete betalen van 5% (250 euro). Die boete mag echter niet als een prijsvermindering behandeld worden waarop immers wel btw dient gerekend te worden. Er blijft dus, naargelang het geval, 21% of 6% btw gerekend worden op 5.000 euro, en dus niet op 4.750 euro (5.000 euro – 250 euro). Van dat bedrag incl. btw (6.050 euro of 5.300 euro) moet dan de boete van 250 euro in mindering gebracht worden. Voor alle duidelijkheid vermeldt u ook apart op de factuur dat het om een schadevergoeding gaat waarop geen btw verschuldigd is. Vooral in het kader van de btw verlegging voor werken in onroerende staat is dat belangrijk vermits de professionele klant van de aannemer dan immers de btw moet voldoen aan de Belgische staat.

terug naar overzicht

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
25 juni 2019 - Stephanie Seré

Nieuwigheden aangifte personenbelasting inkomstenjaar 2018

De wijzigingen voor inkomstenjaar 2018!

Lees meer
Fiscaal advies
25 juni 2019 - Veerle Slagmeulder

Deadline indiening aangifte vennootschapsbelasting

Uiterste indieningdatum

Lees meer
Fiscaal advies
17 juni 2019 - Marty Vankemmel

Verhuren met btw: optie of verplichting?

Meer verduidelijking omtrent kortdurende verhuur.

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.