Vervoersdiensten gerelateerd aan uitvoer vrij van btw?

BTW
6 december 2021 - Marty Vankemmel

Vervoersdiensten gerelateerd aan uitvoer vrij van btw?

Vervoersdiensten zijn onderworpen aan btw, tenzij die diensten rechtstreeks samenhangen met een uitvoer van goederen, of invoer die onder één van de douaneregeling valt. In juni 2017 is er een uitspraak gekomen van het Europese Hof van Justitie die aan het begrip ‘rechtstreeks samenhangen’ een strikte interpretatie gaf. De Btw-Administratie heeft haar zienswijze in een circulaire van 27 oktober en 22 november 2021 in lijn gebracht met die Europese rechtspraak.  

Vervoersdiensten onderhevig aan btw

Vervoersdiensten in B2B-context vallen onder de algemene plaatsbepalingsregels. Dat houdt in dat de vervoersdienst gelokaliseerd moet worden op de plaats waar de ontvanger van de vervoersdienst is gevestigd. Een Belgische btw-plichtige die m.a.w. een beroep doet op een Belgische transportfirma om goederen van België naar Nederland te transporten om die aldaar aan een Nederlandse btw-plichtige te leveren, is onderworpen aan Nederlandse btw. Het is dan de Nederlandse btw-plichtige die Nederlandse btw aan zichzelf moet aanrekenen (die in principe in zijn Nederlandse btw-aangifte ook meteen aftrekbaar is waardoor we te maken het met een nuloperatie inzake btw) vermits op de factuur van de Belgische transporteur geen Belgische btw zit (verlegging van heffing). Dezelfde regel moet ook toegepast worden voor logistieke diensten die het vervoer samenhangen, zoals laden en lossen.

Uitzonderingen in kader van werkelijk gebruik

Voor vervoersdiensten die buiten de EU gelokaliseerd worden (bv. transport verricht voor een Amerikaanse firma) werd in een uitzondering voorzien, nl. het zgn. use and enjoyment principe, ook gekend als de regel van het werkelijke gebruik. In dat geval werd het werkelijk gebruik in aanmerking genomen en was er geen btw verschuldigd in de mate dat de afgelegde afstanden buiten de EU plaatsvonden, maar in november 2017 is men van die regel afgestapt omdat het teveel praktische moeilijkheden met zich meebracht. Concreet komt het er nu op neer dat goederenvervoersdiensten gefactureerd aan een afnemer buiten de EU waarbij het gehele traject van het vervoer in België plaatsvindt, belastbaar zijn in België. Goederenvervoersdiensten gefactureerd aan een in België gevestigde afnemer waarbij het gehele traject van het vervoer buiten de EU plaatsvindt, zijn niet belastbaar in België. Goederenvervoersdiensten gefactureerd aan een in België gevestigde afnemer waarbij slechts een gedeelte van het traject buiten de EU is gesitueerd, zijn belastbaar in België.

Vrijstelling voor diensten die met in- of uitvoer samenhangen

Vervoersdiensten die o.m. met een goederenvervoer naar een plaats buiten de EU rechtstreeks samenhangen, zijn vrijgesteld van btw. Tot voor kort zag de Btw-Adminstratie dit ‘rechtstreeks samenhangen’ vrij ruim in die zin dat de vrijstelling geldt ongeacht voor wie de vervoersdienst verricht wordt. Echter, in 2017 is het Hof van Justitie zich ermee gaan bemoeien en zij gaf een strikte interpretatie aan het begrip ‘rechtstreeks samenhangen’. Volgens het Hof kunnen enkel vervoersdiensten die rechtstreeks voor de uitvoerder of de ontvanger van de goederen worden verricht, genieten van de btw-vrijstelling. De Btw-administratie heeft zich recent op dat vlak aangesloten bij die Europese zienswijze. Het een en ander betekent bijgevolg dat de btw-vrijstelling niet kan spelen zo voor het vervoer een beroep wordt gedaan op een transporteur die in onderaanneming werkt. In een addendum dd. 22 november 2011 bij circulaire 2021/C/96 dd. 27 oktober 2021 is er sprake van dat de nieuwe regels (pas) vanaf 1 april 2022 in werking treden. Er is dus nog tijd voor bedrijven om intern te bekijken wat de btw-gevolgen daarvan zijn en eventueel de logistieke organisatie te herbekijken.

terug naar overzicht

Marty Vankemmel

Vennoot Alaska Ieper-Roeselare
+32 (0)57 20 06 04

Gerelateerde artikels

BTW
9 februari 2023 - Serge Mesotten

Gemengde btw-belastingplichtigen werkelijk gebruik

Geen volledig recht op btw-aftrek

Lees meer
BTW
19 juli 2022 - Lieve Nelissen

Ook de BTW-Administratie gaat dit jaar met vakantie

Nieuwe deadlines.

Lees meer
BTW
31 mei 2022 - Dominique Berteloot

Ondernemingen met openbare dienstverplichting

Uitbreiding naar BTW-belastingplichtigen die openbare dienstverplichtingen vervullen.

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!