Verwijderen of vervangen van stookolietank aan 6% btw

Fiscaal advies
14 juni 2018

Verwijderen of vervangen van stookolietank aan 6% btw

De installatie van een stookolietank gebeurt in principe aan 21% btw, maar in sommige gevallen kan gebruik gemaakt worden van het verlaagd 6% btw-tarief. Aan de minister werd onlangs de vraag gesteld of hij die situaties nog eens kon verduidelijken, zoals welk btw-tarief geldt bij het opsporen van lekken van een stookolietank.

In principe gebeurt de levering met plaatsing van een stookolietank aan 21% btw. Vermits het in principe om een werk in onroerende staat gaat, kan onder bepaalde voorwaarden echter gebruik gemaakt worden van het verlaagd 6% btw-tarief. Dat is het o.m. geval wanneer de installatie gebeurt in het kader van renovatiewerken aan een woning van minstens 10 jaar oud. Ook wanneer de installatie gebeurt in het kader van afbraak en wederopbouw van een (nieuwe) woning, kan het 6% btw-tarief toegepast worden. Uiteraard moeten dan wel de overige voorwaarden voor het verlaagd btw-tarief in kader afbraak en wederopbouw in bepaalde stadsgebieden vervuld zijn.

Ook de verwijdering van een stookolietank kan gebeuren aan 6% btw voor zover dit gepaard gaat met omvangrijke onroerende werkzaamheden zoals een renovatie. Uiteraard telt hier ook weer de ouderdom van de woning, nl. minstens 10 jaar oud, maar het is niet langer vereist dat er een nieuwe stookolietank geplaatst worden. De verwijdering van de tank kan door de ene aannemer dus aan 6% gefactureerd worden, terwijl de plaatsing van bv. een centrale verwarming op gas door een andere aannemer aan 6% btw kan gebeuren.

Onlangs heeft de minister ook nog wat situaties verduidelijkt wanneer die werken gepaard gaan met het opsporen van lekken aan een stookolietank. Volgens de minister gaat het dan om een controlewerkzaamheid dat niet als een werk in onroerende staat kan beschouwd worden. Het verlaagd btw-tarief van 6% in kader van een renovatie kan dan ook niet toegepast worden. Echter, gebeurt het opsporen van lekken voorafgaand aan de herstelling of vervanging van de stookolietank en dat wordt gefactureerd door dezelfde aannemer die de herstelling of vervanging voor zijn rekening neemt, dan kan het 6% btw-tarief wel gebruikt worden. Voor de rest geeft de minister nog mee dat de keuring van een stookolietank ook geen werk in onroerende staat is waarvoor bijgevolg steeds het normale 21% btw-tarief geldt, ook al gebeurt dat dus aan een woning van minstens 10 jaar oud.

terug naar overzicht

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
23 april 2019 - Serge Mesotten

Btw-registratie in het buitenland?

Een buitenlands Btw-nummer aanvragen of niet?

Lees meer
Fiscaal advies
15 april 2019 - Stefaan Kindt

Dividend uit eigen vennootschap belastingvrij?

Welke dividenden belastingvrij?

Lees meer
Fiscaal advies
9 april 2019 - Serge Mesotten

Hoeveel kost lenen van uw vennootschap

Niet renteloos maar hoeveel dan wel?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.