Verzekeringsdiensten nog vrijgesteld van btw?

Accountancy, Fiscaal advies
19 september 2017 - Ron Vos

Verzekeringsdiensten nog vrijgesteld van btw?

Onlangs heeft de Btw-administratie haar standpunt inzake diensten van verzekering en herverzekering in overeenstemming gebracht met de Europese rechtspraak ter zake. Dit heeft tot gevolg dat dergelijke diensten vanaf 1 januari 2018 beperkt moeten geïnterpreteerd worden. In de circulaire van 12 juni 2017 wordt de nieuwe zienswijze toegelicht.  

Handelingen van verzekeringsmakelaars blijven in principe vrijgesteld van btw, maar de voorwaarden daartoe worden wel verscherpt. In de eerste plaats moet er sprake zijn van een makelaar of lasthebber opdat de vrijstelling kan spelen. Dat is het geval wanneer de dienstverrichter in betrekking staat met de verzekeraar en met de verzekerde. Ook wanneer een makelaar of agent slechts betrekkingen onderhoudt met de partijen door bemiddeling van een andere belastingplichtige die zelf wel rechtstreekse betrekkingen onderhoudt met één van de partijen, is dat het geval. Daarnaast moeten de activiteiten van de makelaar of lasthebber bestaan uit het zoeken van nieuwe cliënten en het in contact brengen van die nieuwe cliënten met de verzekeraar. Ook het beheer door een dergelijke makelaar of lasthebber kan vrijgesteld blijven. Dat gaat o.m. op voor de berekening van de verzekeringspremies, de tussenkomst in de regeling van schadegevallen en aanpassing van het verzekeringscontract op vraag van de klant of verzekeringsmaatschappij. Schade-experts dienen sowieso btw te rekenen over hun prestaties.

De belangrijkste wijziging is de afschaffing van de btw-vrijstelling van diensten door derden, of m.a.w. door personen die niet zijn tussengekomen bij het sluiten of in de bemiddeling van de verzekeringsovereenkomst. Dergelijke handelingen zijn momenteel nog vrijgesteld van btw. In 2016 heeft het Europese Hof van Justitie echter reeds geoordeeld dat de btw-vrijstelling daarvoor niet kan gelden. De Btw-administratie heeft zich hier nu bij aangesloten, maar omwille van de impact op de verzekeringsector worden de nieuwe maatregelen pas vanaf 1 januari 2018 van kracht.

Concreet betekent dit dat over volgende handelingen btw zal moeten gerekend worden, nl. het in ontvangst nemen van schadeaangiftes, het uitvoeren van inhoudelijke schadeafwikkeling, het opstellen van technische rapporten, het onderzoek van bezwaren en klachten over de schadeafwikkeling en het verzorgen van briefwisseling met de klant. Voor alle duidelijkheid blijven diensten die worden verricht in het kader van een verzekeringsovereenkomst waarbij de makelaar of lasthebber wél is tussengekomen, vrijgesteld van btw.

 

 

terug naar overzicht

Ron Vos

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67
+32 (0)475 56 15 53

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy, Fiscaal advies
2 juli 2018 - Laurens Snauwaert

Ook de fiscus komt tegemoet aan wegenwerken

De zgn. hinder- of sluitingspremie.

Lees meer
Accountancy, Fiscaal advies
2 oktober 2017 - Dominique Berteloot

Bepaalde kostendelende verenigingen onder vuur

Europese Hof van Justitie heeft zich uitgesproken over de draagwijdte van de btw-vrijstelling.  

Lees meer
Accountancy, Fiscaal advies
19 september 2017 - Ron Vos

Verzekeringsdiensten nog vrijgesteld van btw?

In overeenstemming met Europese rechtspraak.

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.