Vlabel wordt teruggefloten !

Juridisch advies
6 november 2021 - Lisa Deschaeck

Vlabel wordt teruggefloten !

Voor de vererving of schenking van een familiale vennootschap bestaat er sinds 2012 een gunstmaatregel in Vlaanderen. De erfbelasting voor het vererven van een familiale vennootschap in rechte lijn of tussen echtgenoten en wettelijk samenwonende is verlaagd tot een tarief van 3% (en voor andere een tarief van 7%). Een familiale vennootschap kan geschonken worden aan 0%.

Om te genieten van deze gunstmaatregel moet er voldaan worden aan enkele voorwaarden.

Eén van deze voorwaarden is dat de vennootschap een reële economische activiteit moeten hebben. Dit wordt nagegaan op basis van het aandeel van bezoldigingen, sociale lasten, pensioen, terreinen en gebouwen in de totale activa. De wet bevat wel een vermoeden dat er geen reële economische activiteit bestaat als aan volgende twee voorwaarden cumulatief is voldaan:

  • De bezoldigingen, sociale lasten en pensioen (code 62) gelijk of lager is dan 1,5% van de totale activa
  • De terreinen en gebouwen (code 22) meer dan 50% uitmaken van het totaal actief

Evenwel laat de wet toe dat het vermoeden kan weerlegd worden door een tegenbewijs te leveren dat er wel degelijk een reële economische activiteit aanwezig is in de vennootschap.

Welnu, VLABEL heeft in een omzendbrief van 2015 gesteld dat als het hierboven beschreven negatief vermoeden speelt waarbij minstens één onroerend goed in de betrokken vennootschap voor privédoeleinden wordt aangewend of verhuurd, dit tegenbewijs niet meer kan geleverd worden, omdat het om een patrimoniumvennootschap gaat en hierdoor niet kan genieten van het gunstregime.

De rechtbank van eerste aanleg te Gent heeft op 4/02/2020 deze strenge visie van VLABEL naast zich neergelegd en geoordeeld dat het standpunt van VLABEL ingaat tegen de letterlijke tekst van de wet, die hoe dan ook een tegenbewijs toelaat.

In een tussenarrest van het Hof van Beroep te Gent is het vonnis bevestigd. Het Hof van Beroep te Gent heeft op 1/06/2021 geoordeeld dat VLABEL onterecht een voorwaarde aan de wet toevoegt.

Conclusie

Concreet wil dit zeggen dat het gunstregime ook kan toegepast worden op familiale vennootschap, die één onroerend goed met privékarakter op de balans heeft staan, voor zover er maar op een of andere manier kan aangetoond worden dat er enige economische activiteit in de vennootschap is. Vennootschappen waarvan we dachten dat deze niet in aanmerking kwamen voor het gunstregime omdat ze kwalificeerden als patrimoniumvennootschappen komen nu wel in aanmerking.

Laat Alaska uw partner zijn in de herevaluatie van uw dossier !

terug naar overzicht

Lisa Deschaeck

Senior Legal Advisor
+32 (0)56 222 602

Gerelateerde artikels

Juridisch advies
13 mei 2022 - Lisa Deschaeck

Een roerende schenking online registreren? Een fluitje van een cent!

Via myminfin!

Lees meer
Juridisch advies
27 april 2022 - Lisa Deschaeck

Vlabel verduidelijkt limieten omtrent de “doorgeefschenking”

Enige verduidelijking

Lees meer
Juridisch advies
6 november 2021 - Lisa Deschaeck

Vlabel wordt teruggefloten !

Gunstmaatregel vererven of schenken familiale vennootschap.

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!