Voor welke adoptiekosten belastingvermindering?

Fiscaal advies
6 juni 2019 - Lieve Nelissen

Voor welke adoptiekosten belastingvermindering?

Heeft u vorig jaar kosten gemaakt bij de adoptie van een kind, dan kunt u daarvoor in de komende aangifte personenbelasting (aanslagjaar 2019) een belastingvermindering genieten. Onlangs is er een K.B uitgevaardigd die de toepassingsmodaliteiten van die belastingvermindering concreet heeft vastgesteld.

Een kind adopteren gaat gepaard met hoge kosten die kunnen oplopen tot circa 8.000 euro voor een binnenlandse, en tot 15.000 euro voor een buitenlandse adoptie. De wetgever heeft sinds aanslagjaar 2019 wel een belastingvermindering van 20% voorzien voor adoptiekosten met een maximum van 6.150 euro per adoptieprocedure. Voor aanslagjaar 2020 of voor adoptiekosten die u in 2019 maakt wordt dat geïndexeerd naar 6.280 euro. Het maximum geldt echter voor beide partners samen. Bij echtgenoten en wettelijk samenwonende partners, die gezamenlijk belast worden, wordt de belastingvermindering evenredig verdeeld in verhouding tot hun aandeel in de gezamenlijk belaste inkomsten.

Een K.B. van 2 mei 2019 bepaalt welke kosten juist in aanmerking komen voor de belastingvermindering. Het moet gaan om kosten die worden aangerekend door een adoptiedienst die in principe in België erkend moet zijn. Ook kosten waarvoor zo’n erkende adoptiedienst als tussenpersoon optreedt, komen in aanmerking. Echter, ook een zgn. niet-inwoner kan van de belastingvermindering genieten. De kosten die dan door een adoptiedienst worden aangerekend in het land waar de niet-inwoner verblijft, komen dan slechts in aanmerking voor de fiscale vermindering indien de adoptiedienst als erkend kan worden beschouwd. Concreet komt dat erop neer dat die adoptiedienst moet erkend zijn door de centrale autoriteit van het land onder wiens bevoegdheid de dienst valt.

Een belangrijke voorwaarde voor de belastingvermindering is dat de adoptieprocedure moet beëindigd zijn vermits de vermindering pas speelt in het belastbaar tijdperk waarin de procedure werd beëindigd. De kosten van dat belastbaar tijdperk, alsook van de 5 daaraan voorgaande jaren krijgen de belastingvermindering toegekend. Is de adoptieprocedure bv. in 2018 beëindigd, dan kunnen niet enkel de kosten van 2018, maar ook die van 2013 tot en met 2017 in de aangifte personenbelasting over aanslagjaar 2019 opgenomen worden. Ingeval de adoptieprocedure uitmondt in een adoptie, wordt de procedure geacht beëindigd te zijn op datum van overschrijving van de adoptie in de registers van de burgerlijke stand. Komt er geen adoptie, dan is de procedure beëindigd op het moment dat de overeenkomst wordt verbroken met de adoptiedienst. Volgens het K.B. kan die verbreking voortvloeien uit de stopzetting van de procedure door één van de partijen of bij niet-verlenging van het geschiktheidattest. Aldus kan de belastingvermindering wel worden genoten indien de procedure wordt stopgezet om andere redenen dan weigering van het attest, aldus het K.B.  

terug naar overzicht

Lieve Nelissen

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
4 augustus 2020 - Benedikt Torney

Vlaamse steun voor evenementensector via terugbetaalbaar voorschot

Om nieuwe evenementen voor te bereiden!

Lees meer
Fiscaal advies
4 augustus 2020 - Lieve Nelissen

Consumptiecheque nader geregeld

Wat zijn de voorwaarden?

Lees meer
Fiscaal advies
27 juli 2020 - Stefaan Kindt

Belastingvermindering bij investering in startende vennootschap toegelicht

Wat is een startende vennootschap,

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.