Voorafbetalen in 2020

Accountancy
9 maart 2020 - Lieve Nelissen

Voorafbetalen in 2020

Een vennootschap of eenmanszaak kan aan voorafbetalingen doen. Die voorafbetalingen zijn niet enkel een voorschot op de uiteindelijke verschuldigde belasting, maar kunnen voorkomen dat er een boete moet betaald worden. Hieronder geven wij een overzicht wanneer de voorafbetalingen dienen te gebeuren en hoeveel de boete bedraagt indien er niet of te weinig wordt voorafbetaald.

Door vooraf te betalen kan vermeden worden dat er achteraf een belastingvermeerdering/boete moet betaald worden. Vennootschappen die niet of niet voldoende voorafbetalen krijgen een boete van 6,75%. Die boete is een niet-aftrekbare beroepskost. Enkel tijdens de eerste drie boekjaren moeten vennootschappen die boete niet betalen. Voor eenmanszaken bedraagt de boete bij niet of niet voldoende voorafbetaling geen 6,75%, maar 2,25%. Ook hier is het zo dat zelfstandigen in hoofdberoep niet beboet worden tijdens hun eerste drie jaren. Daarenboven moet de boete in de personenbelasting sowieso niet betaald worden als de voorafbetaling lager is dan € 80. Bij zelfstandigen wordt de belastingvermeerdering gereduceerd tot 90%. Omgerekend komt dit erop neer dat zelfstandigen die weinig belastingen moeten betalen, nl. tot € 3.950,62 geen vermeerdering moet betalen bij geen of te weinig voorafbetaling.

Voorafbetalen dient elk kwartaal uiterlijk op vaste tijdstippen te gebeuren, meer bepaald op 10 april 2020, 10 juli 2020, 12 oktober 2020 en 21 december 2020 voor resp. de eerste (VA1), tweede (VA2), derde (VA3) en laatste voorafbetaling (VA4) voor aanslagjaar 2020. Wie vroeg voorafbetaalt krijgt daarvoor een belastingvoordeel dat wordt afgetrokken van de belastingvermeerdering. Dat belastingvoordeel bedraagt resp. 3% (VA1), 2,5% (VA2), 2% (VA3) en 1,5% (VA4) voor eenmanszaken. Voor vennootschappen (met boekjaar gelijk aan kalenderjaar) gaat het resp. om 9%, 7,5%, 6% en 4,5%. U bekijkt best met uw dossierbeheerder wanneer en hoeveel u juist voorafbetaalt, maar eigenlijk geldt hier het adagium ‘hoe vroeger, hoe beter’.

De voormelde data zijn de data waarop de voorbetaling moet toekomen bij de dienst Voorafbetalingen. Een tijdige betaling is dus de boodschap. Is de voorafbetaling te laat, dan wordt ze toegewezen aan het volgende kwartaal. Voor vennootschappen met een gebroken boekjaar gelden andere data. De voorafbetalingen moeten in dat geval uiterlijk gebeurd zijn op de tiende dag van vierde, zevende en tiende maand en de twintigste dag van de laatste maand van het boekjaar. Is de uiterste betaaldata een zaterdag, zondag of feestdag, dan wordt de betaaldata verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

terug naar overzicht

Lieve Nelissen

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
4 mei 2020 - Marnix Veracx

Nieuwe circulaire over dagontvangstenboek

Op papier of digitaal

Lees meer
Accountancy
16 maart 2020 - Benedikt Torney

Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing in de bouwsector

Wanneer ploegenarbeid?

Lees meer
Accountancy
9 maart 2020 - Lieve Nelissen

Voorafbetalen in 2020

Wat zijn de data?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.