Voordelig roerende goederen schenken (artsenkrant)

Fiscaal advies, Juridisch advies
1 februari 2017 - Dirk van Collie

Voordelig roerende goederen schenken (artsenkrant)

Bij een schenking van roerende goederen gaat het om alle roerende goederen die u zich voor de geest kunt halen: geld, meubels, schilderijen, maar ook bijvoorbeeld aandelen. Vandaag zijn de schenkbelastingen in Vlaanderen veel voordeliger dan de erfbelastingen.

Stephanie Laleeuw van Alaska Group: “In België kan u roerende goederen schenken tegen nul procent of tegen drie procent. Wie een roerend goed van hand tot hand schenkt, betaalt daar in principe niet op. Zo’n onrechtstreekse schenking moet u kunnen bewijzen. U bevestigt dat u iets hebt geschonken in een ‘pacte adjoint’, een overeenkomst waarin bijvoorbeeld wordt bevestigd dat iets overgeschreven is op een rekening en goed ontvangen werd. Zo’n ‘pacte adjoint’ wordt gedateerd en ondertekend.”

Voorwaarden

In zo’n overeenkomst kan u meteen ook enkele voorwaarden vastleggen.” Voor 50 euro kan u die ‘verklaring van schenking’ ook laten registreren om met zekerheid een vaste datum te hebben. Let wel: registreer alleen de daad van de schenking, maar niet de schenking zelf, want als u de schenking zelf registreert, dan betaalt u daar in België automatisch drie procent schenkbelastingen op. Een andere manier om bewijzen van de schenking te krijgen, is elkaar aangetekend een bevestiging te versturen en die aangetekende brief niet te openen. Ook dat geldt als bewijs dat de schenking heeft plaatsgevonden.”

Voor een schenking via een hand- of bankgift houdt u best altijd bewijzen klaar. “Als de schenker binnen de drie jaar na de schenking zou overlijden, dan komen de geschonken goederen immers in de nalatenschap terecht en moet u er nog erfbelasting op betalen. Als u kunt bewijzen dat de roerende goederen langer dan drie jaar voor het overlijden zijn geschonken, dan is dat niet het geval. Hand- of bankgiften gaan zelden via de notaris en dus zorgt u best voor bewijzen en een vaste datum.”

Uitzondering

“We moeten er wel direct bij vermelden dat Vlabel, de Vlaamse belastingdienst, vanaf 1 juni 2016 schenkingen van geldbeleggingen of effecten (aandelen) in Nederland alleen nog als rechtsgeldig aanvaardt, als het gaat om schenkingen van volle eigendom. Schenkingen van zulke roerende goederen in Nederland onder voorbehoud van vruchtgebruik worden vanaf dan blijvend onderworpen worden aan de erfbelastingen, zelfs na een periode van drie jaar. Dat is van belang voor de artsen, want de Orde der Artsen verbiedt dan weer schenkingen in volle eigendom aan niet-artsen en vindt dat de arts te allen tijde het vruchtgebruik moet voorbehouden.”

Door die twee maatregelen samen is de Nederlandse piste voor een arts niet meer zinvol, zegt Stephanie Laleeuw. Vermits een arts zijn aandelen alleen maar in blote eigendom kan schenken, kan hij de schenking enkel nog in België laten registreren en betaalt hij er drie procent schenkbelasting. Voldoet de artsenpraktijk aan de voorwaarden van een familiale onderneming, dan kan de schenking weer wel tegen nul procent. Maar in de praktijk zien we dat maar enkele artsen aan die voorwaarden van een familiale onderneming voldoen. Pure management- of patrimoniumvennootschappen zijn daar bijvoorbeeld al van uitgesloten.

Afzonderlijk schenken

“Bij grote bedragen raden wij meestal aan dat elke ouder afzonderlijk schenkt met tussenkomst van de andere ouder. Gebeurt er dan iets met een van de twee schenkers, dan spaart u nog altijd de schenkbelastingen op de schenking van de andere ouder uit. Bij grote bedragen kan het uitgespaarde bedrag aan schenkbelastingen zo nog wel oplopen. Een andere mogelijkheid is dat u zich laat verzekeren. In België kan u zich op verschillende manieren verzekeren voor een overlijden binnen de drie jaar. Overlijdt de schenker binnen de drie jaar na een schenking en heeft hij zo’n verzekering gesloten, dan betaalt men daar geen 3% op, maar een percentage dat doorgaans ligt tussen de 1 tot 2%.”

Voorwaarden

Wie grote bedragen schenkt aan zijn kinderen, kan daar – net zoals bij onroerende goederen – best enkele voorwaarden aan koppelen. “Doorgaans is het nuttig om u kind te verbieden om de schenking in te brengen in huwgemeenschap en u kunt best ook een ‘beding van terugkeer’ gebruiken, als er geen afstammelingen zijn. Zo voorkomt u dat u roerende goederen door schenking uit het familiebezit zouden verdwijnen. Eventueel kun u uw kind het recht geven om de helft van het persoonlijk geschonken bedrag door te schenken aan de echtgenote via een zogenaamde ‘doorgeefschenking’. Dat is een elegante oplossing en er is weinig risico aan verbonden, want schenkingen tussen echtgenoten zonder huwelijkscontract zijn te allen tijde herroepbaar.”

Lenen

“Wie zijn kind financieel wil steunen bij een of ander professioneel investeringsproject, kan beter geen roerende goederen gewoonweg schenken. In dat geval is een win-winlening vaak veel voordeliger. De kredietgever geniet immers een fiscaal voordeel, bestaande uit een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het openstaande kapitaal.”

Bij het openvallen van een nalatenschap hoort u alle schenkingen aan te geven die u binnen de drie jaar voor het overlijden hebt ontvangen van de erflater. Ook de kleine bedragen en wie dat niet doet, riskeert een boete. De belastingdiensten hanteren voor bepaalde delen van de nalatenschap vrijstellingen of verminderingen. Bij de berekening van de nalatenschap maakt men twee afrekeningen: een onroerende afrekening en een roerende. Op elk van die sommen betaalt men afzonderlijk erfbelasting en die ligt doorgaans veel hoger dan de 3% schenkbelastingen op roerende goederen.

 

Luc Vander Elst

terug naar overzicht

Dirk van Collie

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)495 59 83 37

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies, Juridisch advies
20 mei 2019 - Dirk van Collie

Belastingvermindering voor rechtsbijstandverzekering

Welke toepassingsvoorwaarden?

Lees meer
Fiscaal advies, Juridisch advies
31 januari 2019 - Lieve Nelissen

Huurgeld als onderhoudsgeld betalen én fiscaal aftrekken, kan dat?

Betaalt u een onderhoudsgeld?

Lees meer
Fiscaal advies, Juridisch advies
30 januari 2019 - Dominique Berteloot

Onbeperkt bijverdienen als gepensioneerde. Of toch niet?

Bent u reeds gepensioneerd?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.