Voorontwerp voorziet wijziging aan wachtperiode en volstorting in VVPRbis-stelsel

Fiscaal advies
14 december 2021 - Dirk van Collie

Voorontwerp voorziet wijziging aan wachtperiode en volstorting in VVPRbis-stelsel

Het VVPR-bis is een fiscaal gunstig stelsel vermits het KMO-vennootschappen toelaat dividenden uit te keren aan een verlaagd tarief in de roerende voorheffing voor nieuwe aandelen op naam die sinds 1 juli 2013 werden uitgekeerd in ruil voor nieuwe inbrengen in geld. Voorwaarden zijn evenwel dat er o.m. een wachtperiode moet gerespecteerd worden en dat de inbreng volstort is. Eind november heeft de ministerraad goedkeuring gegeven aan twee amendementen bij een voorontwerp dat op dit vlak toch wel een aantal opmerkelijke wijzigingen voorziet.  

Fiscaal gunstig regime

Het normaal tarief inzake de roerende voorheffing bedraagt 30%. Echter, onder het VVPR-bisregime kan een ‘kleine’ vennootschap dividenden uitkeren aan een verlaagd tarief in de roerende voorheffing van 20% of 15%. Het moet daarbij wel gaan om dividenden die voortvloeien uit nieuwe aandelen op naam die sinds 1 juli 2013 zijn uitgegeven n.a.v. nieuwe inbrengen in geld. Er moet daarbij wel een wachtperiode gerespecteerd worden. In een eerste fase wordt de roerende voorheffing verlaagd tot 20% voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de inbreng. Daarna wordt de roerende voorheffing verminderd tot 15% voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling vanaf het derde boekjaar na dat van de inbreng.

Toepassingsvoorwaarden

De aandelen mogen niet preferent zijn en ze moeten volstort zijn ten laatste op het moment van de dividenduitkering. Naar aanleiding van het nieuwe vennootschapsrecht (WVV) sinds 2019 is er wel wat gewijzigd aan die voorwaarden. Het WVV vereist immers niet langer een minimumkapitaal voor alle vennootschapsvormen, zoals 18.550 euro voor de BV, met uitzondering van de NV. Die afschaffing van het minimumkapitaal is ook doorgedrongen op fiscaal vlak waardoor ook vennootschappen zonder een minimumkapitaal konden genieten van het fiscaal gunstig VVPR-bisregime. Dividenden voortkomend uit inbrengen gedaan tussen 1 juli 2013 en 1 mei 2019 vallen nog wel onder de oude voorwaarden, dus ook onder de vereiste van het minimumkapitaal en de volstortingsplicht.

Aanpassing statuten

In de praktijk werd op die nieuwe regeling ingespeeld doordat BVBA’s waarvan het kapitaal slechts gedeeltelijk volstort was en die bij de vennootschapsrechtelijke omvorming naar een BV het kapitaal verminderden naar bv. 1 euro, voorzagen in een vrijstelling van verdere volstorting (naar 18.550 euro). Op die manier gold eigenlijk geen minimumkapitaal meer (en kwam ook de volstortingsplicht te vervallen). De Rulingcommissie zag in die werkwijze ook geen bezwaren, maar de wetgever heeft het daar altijd moeilijk mee gehad.

Wetgevend ingrijpen

Volgens de wetgever is het bij het uitwerken van het VVPRbis-regime nooit de bedoeling geweest om toepassing van het verlaagd tarief in de roerende voorheffing in bovenvermelde situatie toe te laten. Vandaar dat er recent nog twee amendement bij een voorontwerp tot wijziging van het VVPRbis-stelsel werden ingediend. Concreet zou vereist zijn dat de sommen die bij uitgifte van de aandelen worden onderschreven, volledig volstort zijn. Daarnaast zou ook de wachttermijn, die thans begint te lopen vanaf de inbreng, pas aanvangen vanaf de volledige volstorting. Vanaf 1 januari 2022 zouden de wijzigingen in werking treden. U bekijkt dus het best met uw dossierbeheerder hoe u aan de strengere regels nog kan ontsnappen. Mogelijks kan een volstorting tot 18.550 euro (BV) een oplossing bieden zo boekjaar 2021 het derde boekjaar is na het boekjaar van de inbreng en een dividenduitkering kortelings op de planning stond. Kwestie om de nodige formaliteiten daarvoor dan wel te vervullen zoals het bijeenroepen van een (bijzondere) algemene vergadering, en het doorstorten van de roerende voorheffing aan de fiscus.

terug naar overzicht

Dirk van Collie

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)495 59 83 37

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
14 april 2022 - Dominique Berteloot

Flexijob als uitzend bij dezelfde werkgever

Achterpoortje wordt gesloten

Lees meer
Fiscaal advies
9 maart 2022 - Veerle Slagmeulder

Beperking forfaitaire waardering voordeel alle aard gratis verwarming en electriciteit

Nieuwe voorwaarde sinds 1 januari 2022!

Lees meer
Fiscaal advies
7 maart 2022 - Marty Vankemmel

Nu het nodige doen voor investeringsaftrek verhoogde energie besparende uitgaven

Wat zijn de formaliteiten?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!