Voortaan een handelshuur van korte duur?

30 augustus 2016

Voortaan een handelshuur van korte duur?

In principe moet een handelshuur aangegaan worden voor een minimumduur van 9 jaar. Vanaf 1 september 2016 kan er in Vlaanderen echter een handelshuur van korte duur afgesloten worden. Wat zijn dan de spelregels ter zake?

Wanneer u een winkel gaat uitbaten voor uw handelsactiviteit waardoor u in het contact komt met het publiek, is in principe de handelshuurwetgeving van toepassing. De strikte regels van deze bijzondere huurwetgeving hebben echter tot gevolg dat er dan een handelshuurovereenkomst met een minimumduur van 9 jaar moet afgesloten worden. De huurder kan die handelshuur enkel opzeggen bij het verstrijken van elke driejarige periode met een opzeggingstermijn van 6 maanden en voor zover die mogelijkheid tot opzegging is voorzien in de handelshuurovereenkomst.

Die lange huurperiode is eigenlijk onverenigbaar met het concept van een pop-up store waarin men tijdelijk iets wil ondernemen. In het verleden werd dan al wel eens een huurcontract overeengekomen met een duur van maximum 1 jaar om aan die 9-jarige huurperiode te ontsnappen. Het risico blijft dan echter bestaan dat de rechter toch nog kan oordelen dat het eigenlijk gewoonweg om een handelshuur gaat waardoor die 9-jarige huurperiode weer de kop opsteekt. Om hieraan tegemoet te komen werd in Vlaanderen een nieuwe huurregeling uitgewerkt waardoor er vanaf 1 september 2016 wel een handelshuurovereenkomst van korte duur kan worden afgesloten.

De huurperiode dient weliswaar minder dan 1 jaar te bedragen. U kunt dus voortaan in Vlaanderen perfect een handelshuur overeenkomen voor een duur van bv. 6 maanden. De handelshuur zal dan gewoonweg eindigen bij het verstrijken van de overeengekomen duur. Dit neemt echter niet weg dat de partijen in onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen. Bij een gewone handelshuur van 9 jaar is dit uiteraard ook mogelijk, maar dan moet daarvoor een notariële akte opgesteld worden of moet er een verklaring voor de rechter afgelegd worden.

Gaat u een handelshuur van korte duur aan, dan kunt u die ook nog verlengen. U dient wel steeds rekening te houden met die maximumtermijn van 1 jaar. Komt u met uw huurverlenging boven die 1 jaar uit, dan zal uw huurovereenkomst beschouwd worden als een ‘gewone’ handelshuur met een huurperiode van 9 jaar. Uw dossierbeheerder kan u uiteraard assisteren bij het opstellen van dit nieuwe type handelshuur van korte duur.

terug naar overzicht

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
24 november 2020 - Stefan Ghijsen

Wettelijke plafonds

Fiscaal sparen en de maxima!

Lees meer
Fiscaal advies
19 november 2020 - Stefan Ghijsen

Extra fiscale stimulans bij een gift

Fiscale gift 60% aftrekbaar ipv 45% tot eind 2020!

Lees meer
Fiscaal advies
16 november 2020 - Marnix Veracx

Hoe zit het fiscaal met schenking van voedingsmiddelen?

Waarop letten?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!