Voortaan een handelshuur van korte duur?

30 augustus 2016

Voortaan een handelshuur van korte duur?

In principe moet een handelshuur aangegaan worden voor een minimumduur van 9 jaar. Vanaf 1 september 2016 kan er in Vlaanderen echter een handelshuur van korte duur afgesloten worden. Wat zijn dan de spelregels ter zake?

Wanneer u een winkel gaat uitbaten voor uw handelsactiviteit waardoor u in het contact komt met het publiek, is in principe de handelshuurwetgeving van toepassing. De strikte regels van deze bijzondere huurwetgeving hebben echter tot gevolg dat er dan een handelshuurovereenkomst met een minimumduur van 9 jaar moet afgesloten worden. De huurder kan die handelshuur enkel opzeggen bij het verstrijken van elke driejarige periode met een opzeggingstermijn van 6 maanden en voor zover die mogelijkheid tot opzegging is voorzien in de handelshuurovereenkomst.

Die lange huurperiode is eigenlijk onverenigbaar met het concept van een pop-up store waarin men tijdelijk iets wil ondernemen. In het verleden werd dan al wel eens een huurcontract overeengekomen met een duur van maximum 1 jaar om aan die 9-jarige huurperiode te ontsnappen. Het risico blijft dan echter bestaan dat de rechter toch nog kan oordelen dat het eigenlijk gewoonweg om een handelshuur gaat waardoor die 9-jarige huurperiode weer de kop opsteekt. Om hieraan tegemoet te komen werd in Vlaanderen een nieuwe huurregeling uitgewerkt waardoor er vanaf 1 september 2016 wel een handelshuurovereenkomst van korte duur kan worden afgesloten.

De huurperiode dient weliswaar minder dan 1 jaar te bedragen. U kunt dus voortaan in Vlaanderen perfect een handelshuur overeenkomen voor een duur van bv. 6 maanden. De handelshuur zal dan gewoonweg eindigen bij het verstrijken van de overeengekomen duur. Dit neemt echter niet weg dat de partijen in onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen. Bij een gewone handelshuur van 9 jaar is dit uiteraard ook mogelijk, maar dan moet daarvoor een notariële akte opgesteld worden of moet er een verklaring voor de rechter afgelegd worden.

Gaat u een handelshuur van korte duur aan, dan kunt u die ook nog verlengen. U dient wel steeds rekening te houden met die maximumtermijn van 1 jaar. Komt u met uw huurverlenging boven die 1 jaar uit, dan zal uw huurovereenkomst beschouwd worden als een ‘gewone’ handelshuur met een huurperiode van 9 jaar. Uw dossierbeheerder kan u uiteraard assisteren bij het opstellen van dit nieuwe type handelshuur van korte duur.

terug naar overzicht

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
2 december 2019 - Stefaan Kindt

Vanaf 1 januari 2020 nieuwe Nederlandse btw-nummers

Voor Nederlandse eenmanszaken.

Lees meer
Fiscaal advies
2 december 2019 - Stefan Ghijsen

Minder subsidies voor KMO-portefeuille

Nieuwe bedragen.

Lees meer
Juridisch advies
2 december 2019 - Alexander Colaert

De plannen van Jambon-I op vlak van erfbelasting

Welke in vloed op uw successieplanning?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.