Voortaan geen btw-voorschot meer betalen?

Fiscaal advies
25 augustus 2016 - Ronny Veys

Voortaan geen btw-voorschot meer betalen?

In een parlementaire vraag werd onlangs aan de Minister van Financiën de vraag gesteld of het systeem van betaling van btw-voorschotten, zoals dat momenteel geldt voor btw-kwartaalaangevers kan aangepast of eventueel afgeschaft worden. We lichten zijn antwoord even toe.

Een btw-plichtige die ertoe gehouden is om op kwartaalbasis btw-aangiften in te dienen, dient op vastgelegde tijdstippen tevens een btw-voorschot te betalen, nl. uiterlijk op de 20e van de tweede en derde maand van élk kwartaal. Dat voorschot is in principe gelijk aan 1/3 van de verschuldigde btw van een kwartaal welke terug te vinden is in rooster 71 van uw laatst ingediende btw-aangifte. Een btw-aangifte over het tweede kwartaal 2016 met een verschuldigd saldo van € 1.500 heeft tot gevolg dat er uiterlijk op de 20e van de maanden augustus en september telkenmale € 500 btw-voorschot moet betaald worden.

Het probleem is echter dat btw-voorschotten ook moet betaald worden wanneer er geen omzet gerealiseerd wordt tijdens het lopende kwartaal. Cashflowmatig kan dit voor een onderneming dan ook een probleem veroorzaken. Heeft u echter nog een btw-tegoed staan op uw btw-rekening courant dat u niet teruggevraagd heeft, dan mag u dat wel verrekenen met de te betalen btw-voorschotten.

De Minister heeft in zijn antwoord op een parlementaire vraag nr. 926 van 18 april 2016 verduidelijkt dat er momenteel een wetsontwerp in de maak is dat de betaling van de btw-voorschotten voor btw-kwartaalaangevers zal afschaffen. Die afschaffing staat echter pas begin 2017 op de agenda. In 2016 zal een kwartaalaangever dus nog steeds op de wettelijke voorziene tijdstippen btw-voorschotten moeten betalen.

Het systeem van btw-voorschotten zal echter nooit volledig verdwijnen. De minister heeft immers ook al aangegeven dat kwartaalaangevers zullen onderworpen worden aan een zgn. decembervoorschot. Dit systeem bestaat momenteel enkel voor maandaangevers, maar wordt dan uitgebreid naar kwartaalaangevers. Concreet komt het erop neer dat er tegen de 24e van de maand december een btw-voorschot moet betaald worden dat gelijk is aan de verschuldigde btw van de btw-aangifte van de maand december.

terug naar overzicht

Ronny Veys

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
9 juni 2021 - Lieve Nelissen

BUITENLANDS VASTGOED EN JE PERSONENBELASTING

België veroordeeld voor ongelijke fiscale behandeling!

Lees meer
Fiscaal advies
8 juni 2021 - Ronny Veys

Fiscus trekt opnieuw groene kaart voor hervorming autofiscaliteit

Wijzigingen reeds vanaf 1 juli 2023.

Lees meer
BTW, Fiscaal advies
4 juni 2021 - Stefaan Kindt

Tijdelijke 6% btw-verlaging in horeca becommentarieerd in Circulaire

Nu ook voor alcoholhoudende dranken.

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!