Voortaan mildere toepassing van btw-boetes

Fiscaal advies
9 juli 2018 - Serge Mesotten

Voortaan mildere toepassing van btw-boetes

Komt u uw btw-verplichtingen niet na, zoals het niet- of laattijdige indienen van uw btw-aangifte, dan krijgt u een btw-boete opgelegd die vrij hoog ligt. Minister van Financiën Van Overtveldt heeft de btw-Administratie echter de opdracht gegeven om voortaan milder te zijn bij het uitschrijven van die btw-boetes.

Btw-boetes liggen vrij hoog. Het gaat om een maatregel die de regering-Di Rupo destijds in het leven geroepen heeft. Vergeet u bv. uw btw-aangifte in te dienen, dan zal u daar een boete van 1.000 euro voor krijgen. Het kan zelfs nog erger zoals wanneer u vergeet om uw jaarlijkse klantenlisting tegen 31 maart in te dienen. Dat wordt zelfs bestraft met een boete van 3.000 euro. Vaak worden die btw-boetes ook als pestgedrag van de controleurs ervaren. Het kan immers voorkomen dat u vergeet een factuur in te boeken in uw aangifte, maar dat kan u duur komen te staan vermits een controleur daar een boete van 50 tot 5.000 euro op kan kleven.

Minister van Overtveldt heeft op zijn website echter aangekondigd dat de btw-Administratie voortaan veel milder met die btw-boetes moet omspringen en er een nieuw btw-boetebeleid moet komen. De huidige toepassing daarvan is volgens de minister veel te streng. Er moet voortaan uitgegaan worden van de goede trouw van een ondernemer en niet langer enkel van de kwade trouw. Dat betekent uiteraard niet dat u nooit geen btw-boete meer kunt opgelegd krijgen. Er wordt nog steeds gekeken naar de aard en de frequentie van de overtreding, waar dit vroeger eigenlijk geen enkele rol speelde. Een laattijdige btw-aangifte werd dan sowieso bestraft met een boete, ook al was het de eerste keer dat u dat vergat in te dienen.

Ondernemingen kunnen voortaan vragen dat hun btw-boetes worden kwijtgescholden. Daarvoor moeten wel  een aantal voorwaarden zijn vervuld. Het moet gaan om een eerste overtreding van dezelfde aard, in een referentieperiode van vier jaar. De overtreding werd daarenboven begaan te goeder trouw. De administratie moet kwade trouw steeds kunnen aantonen. De overtreding heeft tenslotte geen impact op het bedrag van de verschuldigde btw. Concreet betekent dit dat o.m. boetes die opgelegd worden naar aanleiding van bijvoorbeeld het laattijdig indienen van een intracommunautaire opgave, het vermelden van een bedrag in een foutief rooster van de aangifte zonder impact op het bedrag van de verschuldigde btw, of het niet-voldoen van de btw op een handeling terwijl die btw ook volledig aftrekbaar is, op eenvoudig verzoek kunnen worden kwijtgescholden. De nieuwe richtlijnen gelden, in geval van goede trouw, zowel voor boetes van de klassieke btw-controlediensten als de Bijzondere Belastinginspectie. De regels zijn van toepassing op alle verzoekschriften tot kwijtschelding voor boetes opgelegd na 1 januari 2018.

terug naar overzicht

Serge Mesotten

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
9 augustus 2019 - Laurens Snauwaert

Nog meer goed nieuws inzake 6% btw

Maar vanaf wanneer in werking?

Lees meer
Fiscaal advies
15 juli 2019 - Lieve Nelissen

Een fiscale controle in 2019?

Wat zijn de aandachtspunten in 2019?

Lees meer
Fiscaal advies
8 juli 2019 - Marnix Veracx

Welke voertuigen met 6% btw?

Wat bij aankoop motorhome?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.