Vracht geleverd in Frankrijk en niet betaald: de Loi Gayssot staat aan uw zijde!

Juridisch advies
29 augustus 2018 - Alexander Colaert

Vracht geleverd in Frankrijk en niet betaald: de Loi Gayssot staat aan uw zijde!

Maar al te vaak komt het voor dat de vervoerder geen betaling ontvangt van zijn opdrachtgever, bijvoorbeeld wegens financiële problemen of faillissement van deze laatste. De wet van 6 februari 1998 – de zogenaamde “loi Gayssot” – in Frankrijk (artikel L.132-8 Code de commerce) laat toe om een “rechtstreekse vordering ter betaling van de vervoerder” in te stellen tegen de afzender of de bestemmeling. Deze regeling laat toe dat de afzender en de bestemmeling borg staan voor de betaling van de prestaties van de vervoerder, op basis van de vrachtbrief, die beschouwd kan worden als een contract tussen de afzender, de vervoerder, de bestemmeling en de commissionair.

Artikel L.132-8 van de Franse Code de Commerce bepaalt dat “de vrachtbrief een contract vormt tussen de afzender, de vervoerder en de bestemmeling of tussen de afzender, de bestemmeling, de commissionair en de vervoerder. De vervoerder heeft aldus een directe vordering tot betaling van zijn prestaties ten aanzien van de afzender en de bestemmeling die garant staan voor de betaling van de vrachtprijs. Elke hiermee strijdige clausule wordt als niet – geschreven beschouwd.”

Enkel de effectieve vervoerder heeft het recht om een rechtstreekse vordering in te stellen tegen afzender of bestemmeling.

Stelt zich thans de vraag in hoeverre de buitenlandse vervoerder zich op deze voor de vervoerder gunstige bepaling van het Franse nationale recht kan beroepen. Men moet dan ook eerst onderzoeken of het Franse recht van toepassing kan zijn. De Europese Verordening (EG) Nr. 593/2008 van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I- verordening).
stelt in art. 5, lid 1 dat het Franse recht van toepassing kan zijn als:

  • Partijen hiervoor rechtskeuze hebben gedaan of
  • Frankrijk het land is waar de vervoerder zijn gewone verblijfplaats heeft, mits de plaats van ontvangst of de plaats van aflevering of de gewone verblijfplaats van de verzender ook in dat land is gelegen.
  • Indien niet aan de voorgaande voorwaarden is voldaan, Frankrijk het land is waar de plaats van aflevering, als door de partijen overeengekomen, is gelegen.

M.a.w. wanneer de vracht geleverd wordt in Frankrijk is het Franse recht van toepassing en kan u zowel de verzender als de geadresseerde aanspreken om betaling te bekomen.

Hebt u verdere vragen, neem gerust contact op met onze specialisten transportrecht

terug naar overzicht

Alexander Colaert

Senior Legal Advisor
+32 (0)56 222 602

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Juridisch advies
13 augustus 2019 - Dirk van Collie

Het financieel plan in het nieuwe vennootschapsrecht

Strengere eisen!

Lees meer
Juridisch advies
12 augustus 2019 - Stefan Ghijsen

De gewijzigde woninghuurwetgeving in Vlaanderen sinds 1 januari 2019

De voornaamste aandachtspunten.

Lees meer
Juridisch advies
12 augustus 2019 - Dirk van Collie

Wat houdt generation skipping in?

Mogelijkheden in het Vlaamse gewest

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.