Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing bepaalde bachelors

Fiscaal advies
3 september 2018 - Laurens Snauwaert

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing bepaalde bachelors

Op het loon van uw werknemers moet u bedrijfsvoorheffing (BV) betalen die u moet doorstorten naar de Belgische staat. In bepaalde gevallen bent u van die doorstorting vrijgesteld, wat toch een aanzienlijke besparing kan opleveren, zoals dat het geval is bij bezoldigingen van bepaalde onderzoekers. Sinds 1 januari 2018 is die welbepaalde vrijstelling uitgebreid naar een aantal bachelor diploma’s.

De vrijstelling van doorstorting van BV is niet enkel voorbehouden aan universiteiten of hogescholen die onderzoekers te werk stellen. Ook ondernemingen die bezoldigingen betalen aan onderzoekers met een diploma burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur en bepaalde masterdiploma’s of bachelordiploma’s komen in aanmerking. Hetzelfde geldt voor ondernemingen die bezoldigingen toekennen aan onderzoekers die aan projecten werken in het kader van samenwerkingsovereenkomsten met universiteiten of hogescholen. Tenslotte kunnen ook jonge innoverende ondernemingen, zgn. Young Innovative Companies, die wetenschappelijk personeel tewerkstellen de vrijstelling aanvragen. Zo’n jonge onderneming moet minder dan 10 jaar bestaan voor 1 januari van het jaar waarin de vrijstelling van doorstorting wordt toegekend. Het moet tevens gaan om een zgn. kleine vennootschap of m.a.w. een vennootschap die niet meer dan één van volgende criteria overschrijdt, nl. een jaaromzet van 7.300.000 euro excl. btw, een balanstotaal van 3.650.000 euro en een jaargemiddelde van 50 werknemers.

Naast o.m. bovenvermelde masterdiploma’s, zoals in de (toegepaste) wetenschappen, (dieren)geneeskunde, biotechniek, geldt de vrijstelling van doorstorting BV sinds begin dit jaar ook voor een aantal bachelor diploma’s. Het gaat dan academische bachelor behaald in eenzelfde studiegebied als de masterdiploma’s, maar ook professionele bachelors in de gezondheidszorg, biotechniek, industriële wetenschappen en technologie, en handelswetenschappen komen in aanmerking.

De vrijstelling van doorstorting is toch aanzienlijk, nl. 80% van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op het loon van werknemers met een kwalificerend masterdiploma moet niet doorgestort worden. Voor bachelordiploma’s geldt een vrijstelling van 40%, maar daarbij moet wel rekening gehouden met een dubbele grens, afhankelijk van het feit dat u als werkgever al dan niet een zgn. kleine vennootschap bent. Is dat het geval, dan kan de vrijstelling nooit meer bedragen dan 50% van het totale bedrag van vrijstelling toegepast op werknemers met een specifiek masterdiploma. Is uw vennootschap geen kleine vennootschap, dan gaat het om een beperking van 25%. Vanaf 2020 zou de 40% vrijstelling voor bachelordiploma’s wel worden opgetrokken naar 80% zodat er op dat vlak eigenlijk geen onderscheid meer is tussen master- en bachelordiploma’s.  

terug naar overzicht

Laurens Snauwaert

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
9 augustus 2019 - Laurens Snauwaert

Nog meer goed nieuws inzake 6% btw

Maar vanaf wanneer in werking?

Lees meer
Fiscaal advies
15 juli 2019 - Lieve Nelissen

Een fiscale controle in 2019?

Wat zijn de aandachtspunten in 2019?

Lees meer
Fiscaal advies
8 juli 2019 - Marnix Veracx

Welke voertuigen met 6% btw?

Wat bij aankoop motorhome?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.