VZW met Inkomsten uit sponsoring

VZW Huis
25 april 2022 - Dominique Berteloot

VZW met Inkomsten uit sponsoring

Vzw kan BTW belastingplichtige zijn

Vzw’s hebben naast de bijdragen van hun leden, schenkingen, legaten en subsidies vaak aanvullende inkomsten nodig teneinde de ideële werking te ondersteunen.

Dergelijke economische werkzaamheid draagt rechtstreeks bij tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel en komt ten goede van het bestaan en de continuïteit van de vereniging.

Het BTW-wetboek stelt dat voor iedere werkzaamheid die geregeld en zelfstandig uitgeoefend wordt, de hoedanigheid van belastingplichtige van rechtswege toegekend wordt, zelfs als die werkzaamheid slechts bijkomstig is en geen winst oplevert.

Sponsoring aanbieden = BTW handeling

Het door een vzw vermelden van een logo of naam van een sponsor op haar briefpapier, programmaboekje, tijdschrift, T-shirt, lidkaarten, enz. met de bedoeling de onderneming naambekendheid te geven, is een in het BTW-wetboek bedoelde reclamedienst.

Dergelijke reclamediensten zijn aan de BTW onderworpen wanneer ze door een als zodanig handelende BTW-plichtige onder bezwarende titel in België wordt verricht.

Dit geldt ongeacht de omvang van de verstrekte reclamediensten.

Het volstaat dat er een verband is met de niet-winstgevende ideële activiteit van de vereniging en de winst aangewend wordt ten bate van het doel van de vereniging.

Zoals in het artikel op de website te lezen valt, moet een vzw voor dergelijke reclamediensten een BTW-nummer aanvragen en daarover BTW rekenen.

Kleine onderneming =  geen BTW

Op voorwaarde dat de inkomsten op jaarbasis lager liggen dan 25.000,00 EUR excl. BTW, kan gebruik gemaakt worden van de zogenaamde kleine ondernemingsregeling.

Dit heeft tot gevolg dat nog steeds een BTW-nummer moet aangevraagd worden, maar dat geen BTW moet aangerekend worden en er ook zeer weinig andere verplichtingen zijn .

Let wel, voor het bepalen van de 25.000,00 EUR-grens dient rekening gehouden te worden met alle inkomsten dus ook deze die niet voortvloeien uit sponsoring (hierop bestaan wel enkele specifieke uitzonderingen).

Bewijsstuk voor uw sponsor

Omdat uw sponsor de uitgave als kost zal willen opnemen in zijn boekhouding, zal hij u een verantwoordingsstuk vragen.

Het sjabloon kan hiervoor gebruikt worden.

Wanneer u niet BTW-plichtig bent, hoeft het woord ‘Factuur’ niet op dat bewijsstuk opgenomen te zijn.

Bent u wel BTW-plichtig, dan moet u zelf ook een boekhouding voeren en moeten facturen uitgereikt worden aan uw sponsors.

Het geheel van de uitgaande facturen vormt het verkoopdagboek en moet een aaneensluitende rij van facturen vormen.

 

terug naar overzicht

Dominique Berteloot

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 79 36 20

Gerelateerde artikels

VZW Huis
25 april 2022 - Dominique Berteloot

VZW met Inkomsten uit sponsoring

Sponsoring als reclame, quid btw?

Lees meer
Fiscaal advies, VZW Huis
3 februari 2020 - Ronny Veys

Hoeveel vrijwilligersvergoeding in 2020?

Verhoogde jaargrens voor 3 categorieën

Lees meer
VZW Huis
28 november 2018

Het UBO – register: niemand ontsnapt, ook de VZW niet

Hebt u de uiteindelijke begunstigden al geregistreerd?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!