Waar richt de fiscus dit jaar zijn schijnwerpers op?

Accountancy
23 mei 2018 - Dirk van Collie

Waar richt de fiscus dit jaar zijn schijnwerpers op?

Naar jaarlijkse gewoonte heeft het FOD Financiën op haar website weer aangeven welke controleacties er op de agenda staan. We overlopen welke handelingen een verhoogd risico op controle met zich mee kunnen brengen.

Op 27.04.2018 heeft de fiscus de verschillende controleacties aangekondigd op zijn website. Het doel daarvan is om u ertoe aan te zetten uw fiscale verplichtingen te doen naleven. Niemand ontsnapt de dans want zowel particulieren (met een eenmanszaak) als vennootschappen lopen een verhoogd risico op controle. Concreet komt dat er m.a.w. op neer dat de controle zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting kan plaatsvinden. Houd er ook rekening mee dat indien u dit jaar een fiscale controle zou krijgen, de fiscus ook 3 jaar kan teruggaan. Krijgt u of uw vennootschap m.a.w. in 2018 controle, dan kan de fiscus terug gaan tot en met inkomsten- of boekjaar 2015/aanslagjaar 2016.

Als particulier riskeert u een verhoogde kans op controle als u aanspraak heeft gemaakt op aftrek van onderhoudsgeld en dat heeft overgemaakt aan het buitenland. Ook als u een onroerend goed verhuurt aan iemand die het professioneel gebruikt, zoals bv. een vennootschap, gaat de fiscus er extra op toezien dat u die huurinkomsten correct heeft aangegeven in uw aangifte personenbelasting. Heeft u tenslotte als zaakvoerder/bestuurder van een vennootschap uw beroepskosten op reële basis in plaats van op forfaitaire basis in aftrek genomen in uw aangifte personenbelasting, dan gaat de fiscus zien of u dat wel volgens de regeltjes gedaan heeft. We moeten er ook geen tekening bij maken dat indien u uw aangifte niet ingediend heeft, en u daar een herinnering voor gekregen heeft, dat de kans zeer reëel is dat u de fiscus ‘op bezoek krijgt’. Uiteraard is dit ook zo, als een vennootschap heeft en de aangifte vennootschapsbelasting niet ingediend werd.

Heeft u een onderneming, eenmanszaak of vennootschap, dan gaat de fiscus vooral kijken naar het feit of de omzet daaruit niet abnormaal is in verhouding tot andere ondernemingen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden. Het gaat dan bv. om zeer wisselende omzetverschillen van jaar tot jaar of een daling van de omzet gepaard gaande met een stijging van de kosten. Ook het aanleggen van zgn. voorzieningen van risico’s en kosten, nl. kosten die waarschijnlijk zijn en die u of uw vennootschap al in aftrek heeft gebracht, maar zonder dat die kosten dus al effectief gemaakt zijn, gaat de fiscus extra onder de loep nemen. Heeft u tenslotte voor uw werknemers en/of uw vennootschap voor u als zaakvoerder aan aanvullend pensioensparen gedaan, dan zal de fiscus nakijken of u de zgn. 80%-grens gerespecteerd heeft.

terug naar overzicht

Dirk van Collie

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)495 59 83 37

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
14 augustus 2019 - Lieve Nelissen

Intracommunautaire opgave via Excel indienen

Niet enkel Intervat.

Lees meer
Accountancy
14 augustus 2019 - Marnix Veracx

Geen forfaitaire raming meer van belastbare voordelen

Betwisting of niet?

Lees meer
Accountancy
13 augustus 2019 - Marty Vankemmel

Hamsterhuren, een nieuwe trend in de vastgoedmarkt

Hoe werkt het?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.