Website legaal?

Juridisch advies
13 september 2017 - Stefan Ghijsen

Website legaal?

Website, E-commerce, de digitale wereld versnelt. Maar hebt u ook uw website aangepast aan de wettelijke verplichtingen?

Op basis van o.a. art. 18 van de Dienstenwet, art. 78 Wetboek Vennootschappen, Wet op de Kruispuntbank voor ondernemingen (KBO), de Privacywet en de zgn. e-commercewet vindt u hieronder de verplichte bedrijfsgegevens op iedere website

• De (handels)naam/naam van uw zaak
• Het geografisch adres waar de bezoeker u kan terugvinden
• Uw ondernemingsnummer
• Uw e-mailadres (en/of elektronisch contactformulier)

Opmerking: Telefoon- of faxnummer zijn niet verplicht, wel aangewezen.

Extra vermeldingen voor vennootschappen
In het geval van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA), een coöperatieve vennootschap (CVBA en CVOA), een naamloze vennootschap (NV), een commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. VA) en het economisch samenwerkingsverband (ESV), heb je nog een aantal bijkomende verplichte vermeldingen:

• De rechtsvorm voluit of afgekort
• Nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap (= maatschappelijke zetel)
• Het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR” gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft
• In voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is

Bijkomende verplichtingen als uw activiteit specifieke vergunningen vereist of indien deze onder de gereglementeerde beroepen valt, zijn er nog een aantal bijkomende vermeldingen verplicht.

In geval van vergunningsregeling:
• De contactgegevens van de bevoegde organisatie die toezicht houdt

In geval van gereglementeerde beroepen:
• De beroepsvereniging of bedrijfsorganisatie waartoe het bedrijf behoort
• De beroepstitel en het land waarin die titel werd toegekend

• De toepasselijke beroepsregeling

Een disclaimer

Het is belangrijk uw bedrijf te beschermen tegen mogelijke aansprakelijkheden die uit uw website zouden kunnen voortvloeien. 

• Intellectuele eigendomsrechten
• Beperking van aansprakelijkheid
• Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
• Het gebruik van cookies
• Google Analytics (als u daar gebruik van maakt)

Privacybeleid

Een privacy policy bevat informatie over wat er met de verzamelde gegevens van bezoekers en klanten gedaan wordt. Dit moet u ook duidelijke vermelden op uw website

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop B2C
Beschikt u ver een webshop, dan ben je ook verplicht de algemene verkoopsvoorwaarden op je website te plaatsen. 

Conclusie

De naleving van deze regels wordt steeds meer gecontroleerd. Uw webmaster kan u zeker helpen maar voor specifieke zaken laat u dit best juridisch eens nazien.

 

terug naar overzicht

Stefan Ghijsen

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)477 34 93 42

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Juridisch advies
13 augustus 2019 - Dirk van Collie

Het financieel plan in het nieuwe vennootschapsrecht

Strengere eisen!

Lees meer
Juridisch advies
12 augustus 2019 - Stefan Ghijsen

De gewijzigde woninghuurwetgeving in Vlaanderen sinds 1 januari 2019

De voornaamste aandachtspunten.

Lees meer
Juridisch advies
12 augustus 2019 - Dirk van Collie

Wat houdt generation skipping in?

Mogelijkheden in het Vlaamse gewest

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.