Weldra vennootschapsrecht in een nieuw jasje

Accountancy, Juridisch advies
3 september 2017 - Stefaan Kindt

Weldra vennootschapsrecht in een nieuw jasje

Ons huidig vennootschapsrecht is vrij complex. Een sterke vereenvoudiging en modernisering van het vennootschapsrecht dringt zich dan ook op. Op voorstel van minister Koen Geens heeft de ministerraad daarom op 20 juli 2017 een voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en houdende diverse bepalingen goedgekeurd. We geven alvast de voornaamste krachtlijnen mee. 

Zoals de hervorming nu op tafel ligt, zou het aantal vennootschapsvormen drastisch ingeperkt worden. Momenteel bestaan er 17 mogelijke vennootschapsvormen, maar er zouden slechts 4 basisvormen blijven bestaan. Het gaat dan nl. om de personenvennootschap (maatschap), de besloten vennootschap (bv), de coöperatieve vennootschap (cv) en de naamloze vennootschap (nv). Alle andere vennootschapsvormen, zoals o.m. de eenpersoons-bvba (E-BVBA) en de commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. VA) komen te vervallen. De Europese vennootschapsvormen zouden wel behouden blijven. Opmerkelijk is dat er in de bv geen minimumkapitaalvereiste nog zou gelden.

Het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen zou verdwijnen. Voortaan zou er één ondernemingsbegrip gehanteerd worden. Dit heeft tot gevolg dat ook vrije beroepers, vzw’s en landbouwers dan ook als ondernemingen zullen beschouwd worden. Voor vzw’s, ivzw’s en stichtingen zou het bijgevolg mogelijk worden om commerciële activiteiten te ontwikkelen en winst te realiseren. Het blijft echter verboden om deze winst uit te keren aan hun leden. Een ander gevolg is dat zij dan ook failliet kunnen verklaard worden of het voor hen mogelijk wordt om een WCO aan te vragen. Vermeldingwaardig is dat de rechtbank van koophandel ook als ondernemingsrechtbank door het leven zal gaan en bevoegd zal worden voor alle geschillen tussen ondernemingen.

Het voorontwerp werd reeds aan de Raad van State ter advies overgemaakt. Van zodra hier meer nieuws over gekend is, zullen wij hierover berichten. Hoe dan ook, zal de hervorming ook een impact hebben voor wie momenteel met een vennootschap werkt. De nieuwe regeling is immers van dwingend recht. Dit heeft dan tot gevolg dat uw statuten mogelijks zullen moet herbekeken worden. Ook aandeelhoudersovereenkomsten zullen terug onder de loep moet genomen worden. Uiteraard kunnen wij u hierbij assisteren.

terug naar overzicht

Stefaan Kindt

Gedelegeerd bestuurder Alaska Kortrijk-Ieper Managing Director Alaska ESV
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 74 85 08

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy, Juridisch advies
29 januari 2019 - Alexander Colaert

Studiejaren afkopen: wijzigingen sinds 1 december 2018

Journalist Roel Van Espen maakte er voor Moneytalk een artikel over en ging hiervoor te rade bij Alaska.

Lees meer
Accountancy, Juridisch advies
3 september 2017 - Stefaan Kindt

Weldra vennootschapsrecht in een nieuw jasje

Vereenvoudiging van het vennootschapsrecht!

Lees meer
Accountancy, Audit, Fiscaal advies, Fusies en overnames, Internationaal, Juridisch advies, Toekomstplanning
1 februari 2016 - Stefan Ghijsen

Alaska - Uw gids op de ontdekkingstocht van het ondernemen

Alaska - Uw gids op de ontdekkingstocht van het ondernemen

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.