Wettelijke plafonds

Fiscaal advies
24 november 2020 - Stefan Ghijsen

Wettelijke plafonds

Elk jaar worden de bedragen van de fiscale spaarproducten aangepast. Hieronder vindt u de cijfers voor 2020

Voor de derde pijler-oplossingen voor “particulieren”:

  • Pensioensparen
    • 1ste plafond 990 eur
    • 2de plafond 1.270 eur
  • Langetermijnsparen: 176,40 eur + 6% van het netto belastbaar inkomen 2020 met als maximum 2.350 eur

Voor de tweede pijler-oplossing voor “werknemers zonder of met beperkte aanvullende pensioenrechten”

Als loontrekkende zijn er volgende bedragen:

  • IPT loontrekkende: 2.520 eur
  • Maximum VAPW is 1.620 eur (of 3% van het referentieloon)

Voor de tweede pijler-oplossingen voor “zelfstandigen”:

Als zelfstandige kunt u ook kiezen voor:

  • Gewoon VAPZ met een maximum van 3 291,30 eur
  • Sociaal VAPZ met een maximum van 3.786,81 eur

Voor de tweede pijler-oplossingen voor “zelfstandigen” met vennootschap:

Bij de berekening van de 80%-regel wordt een raming gemaakt van het wettelijk pensioen. Voor zelfstandigen gaat men uit van een forfaitair bedrag dat vastgesteld wordt op 25% van de maximale brutobezoldigingen waarmee men rekening houdt om het wettelijke pensioen te bepalen. Voor 2020 bedraagt deze loongrens 70.123,90 euro. Het pensioen waarmee men maximaal rekening zal houden is dus 17.530,97 euro.

Bij de raming van het wettelijk pensioen moet ook rekening gehouden worden met het wettelijk minimumpensioen, namelijk 15.196,38 euro.

 terug naar overzicht

Stefan Ghijsen

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)477 34 93 42

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
25 april 2023 - Stefan Ghijsen

Wat zijn de aangiftetermijnen in 2023 voor de aangiften in de personenbelasting?

Grondige wijziging. 

Lees meer
Fiscaal advies
9 september 2022 - Stefan Ghijsen

Nieuwe berekeningswijze van de 80%-grens voor zelfstandige bedrijfsleiders

Laat uw premie herberekenen.

Lees meer
Fiscaal advies
19 juli 2022 - Stefaan Kindt

Afzonderlijke aanslag van 10% bij ten onrechte aanleggen liquidatiereserve terug te vorderen?

Wat zegt de minister van Financiën?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!