Wie zit er achter het stuur?

Accountancy
24 mei 2018 - Laurens Snauwaert

Wie zit er achter het stuur?

Rijdt u met de auto van uw vennootschap en u begaat een verkeersovertreding die werd vastgesteld, dan ontvangt u daarvan een proces-verbaal met daarbij een antwoordformulier. Het is van belang dat u daarop binnen de 15 dagen reageert, maar in de praktijk wordt dit al wel eens vergeten, met boetes tot gevolg. De gewijzigde verkeerswet voorziet nu een mogelijkheid om die papierwinkel te vermijden.

De wetgever gaat ervan uit dat een vennootschap zelf nooit een overtreding kan begaan. De reden hiervoor is verkeersveiligheid garanderen en vermijden dat er misbruik wordt gemaakt van vennootschappen doordat verkeersovertredingen systematisch in hun schoenen zouden geschoven worden en dat de natuurlijke personen die de overtredingen effectief hebben begaan, bijgevolg buiten schot zouden blijven.

De Wegverkeerswet voorziet daarom dat zaakvoerders/bestuurders van vennootschappen ertoe gehouden zijn om binnen de 15 dagen nadat ze het proces-verbaal met antwoordformulier ontvangen hebben, moeten meedelen wie de bestuurder was op het ogenblik van overtreding, of indien zij die niet kennen, wie het voertuig normaal gezien bij zich heeft. Gebeurt dit niet, dan kan een vennootschap een geldboete van minimum 1.600,00 euro opgelegd krijgen (met een maximum van 32.000 euro). Wordt diegene die het voertuig normaal bij zich heeft, op het antwoordformulier aangeduid, maar was hij niet de effectieve bestuurder, dan moet ook hij binnen de 15 dagen doorgeven wie de bestuurder was van het voertuig. Deze mededeling moet steeds gebeuren binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de datum waarop de vraag om inlichtingen gevoegd bij het afschrift van het proces-verbaal werd verstuurd.

De Wegverkeerswet, die onlangs gewijzigd werd, voorziet een mogelijkheid dat vennootschappen een vaste autobestuurder kunnen registreren via een speciaal online platform dat door de onderneming Renta Solutions ontwikkeld werd, in samenspraak met FOD Mobiliteit. Concreet komt dat er op neer dat de vaste bestuurder dan in de zgn. Kruispuntbank van de Voertuigen via het platform FMS van Renta Solutions ingeschreven wordt (http://www.rentasolutions.org/nl/FMS). Maakt u daar gebruik van, dan vermijdt u alvast te vermijden dat u en/of uw vennootschap een boete oploopt wegens het niet-tijdig reageren op het bovenvermelde antwoordformulier. De identiteit van de bestuurder is dan immers gekend.

terug naar overzicht

Laurens Snauwaert

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
14 augustus 2019 - Lieve Nelissen

Intracommunautaire opgave via Excel indienen

Niet enkel Intervat.

Lees meer
Accountancy
14 augustus 2019 - Marnix Veracx

Geen forfaitaire raming meer van belastbare voordelen

Betwisting of niet?

Lees meer
Accountancy
13 augustus 2019 - Marty Vankemmel

Hamsterhuren, een nieuwe trend in de vastgoedmarkt

Hoe werkt het?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.