Woninghuur binnenkort anders geregeld in Vlaanderen?

Accountancy
14 november 2017 - Stefan Ghijsen

Woninghuur binnenkort anders geregeld in Vlaanderen?

In juli van dit jaar heeft de Vlaamse regering een voorontwerp van huurdecreet aanvaard dat wijzigingen bevat met betrekking tot o.m. de huurwaarborg en de beëindiging van huurcontracten van korte duur. In principe zouden die wijzigingen vanaf 1 september 2018 in werking moeten treden.

Een eerste wijziging die op til staat betreft de huurwaarborg. Momenteel bedraagt die nog maximaal twee maanden huurgeld wanneer de borg op een geblokkeerde bankrekening wordt geplaatst, maar de huurwaarborg zou in dat geval worden opgetrokken naar drie maanden. Voor de huurder in kwestie is dat uiteraard minder goed nieuws. Gaat u bv. een appartement huren van 500 euro per maand, dan moet je dus 1.500 euro huurwaarborg hebben klaarliggen met daar de eerste maand huur van 500 euro nog eens bovenop.

U kunt er uiteraard ook opteren voor een bankwaarborg op naam van de huurder, maar daar bedraagt de maximale huurwaarborg al langer drie maanden huur. De verhoging naar drie maanden is voornamelijk in het leven geroepen om de verhuurder recht te geven op een hogere vergoeding in geval van huurschade. De Vlaamse regering moet nog bepalen wanneer die nieuwe huurwaarborgregeling van kracht wordt. Voor lopende woninghuurcontracten blijft de termijn sowieso twee maanden. Als verhuurder kunt u dus niet eisen dat de huurder één maand extra borg moet blokkeren op de bankrekening.

Nog een wijziging betreft de mogelijkheid voor de huurder om een woninghuurcontract van korte duur eerder op te zeggen. Een huurcontract van korte duur kan maximaal voor een periode van drie jaar aangegaan worden, maar kan tijdens de looptijd daarvan niet door de huurder opgezegd worden. Daar zou vanaf 1 september 2018 verandering in komen in die zin dat het contract dan op elk moment opzegbaar is, weliswaar met een opzegtermijn van drie maanden. De verhuurder heeft in dat geval wel recht op een vergoeding, nl. op anderhalve maand, één maand of een halve maand naargelang het huurcontract respectievelijk in het eerste, tweede of derde jaar opgezegd wordt door de huurder.

terug naar overzicht

Stefan Ghijsen

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)477 34 93 42

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
23 april 2019 - Laurens Snauwaert

Verhoudingsgewijze uitsplitsing voor restaurantdiensten

Wanneer kan de 35% coëfficiënt niet worden toegepast?

Lees meer
Accountancy
15 april 2019 - Laurens Snauwaert

Vennootschapsbijdrage voor 2019

Hoeveel bijdrage in 2019?

Lees meer
Accountancy
15 februari 2019 - Stefan Ghijsen

Omzettingscoëfficiënt Wijninckx-bijdrage

Definitieve regeling van start

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.