Zgn. Kaasroute definitief gesloten sinds 15 december 2020

Juridisch advies
20 januari 2021 - Alexander Colaert

Zgn. Kaasroute definitief gesloten sinds 15 december 2020

In de praktijk wordt er veelal een beroep gedaan op een buitenlandse – Nederlandse – notaris om roerende goederen zoals geld en aandelen te schenken. Op die manier kan de Belgische schenkbelasting immers vermeden worden vermits er immers geen registratieplicht is. Midden juni 2020 werd er reeds een wetsvoorstel ingediend om dergelijke buitenlandse notariële akten alsnog verplicht te laten registreren in België. Sinds 15 december 2020 is de regeling definitief geworden.

Schenking

Wanneer iemand een ‘gewone’ schenking doet van bijvoorbeeld geld en die (vrijwillig) laat registreren in België, dan moet daarover, naargelang het geval, Vlaamse schenkbelasting of, Brusselse of Waalse schenkingsrechten betaald worden. De registratie wordt vooral gedaan om bv. modaliteiten in de schenking in te bouwen of om de zgn. verdachte periode van drie jaar uit te schakelen. Zonder registratie zou immers alsnog erfbelasting in België betaald moeten worden op de schenking zo de schenker komt te overlijden binnen de 3 jaar na de schenking. Om de schenkbelasting in België te omzeilen, werd in het verleden al eens een Nederlandse notaris ingeschakeld. Op die manier kunnen er bijvoorbeeld alsnog schenkingsmodaliteiten in de akte gestipuleerd worden, maar het voordeel is dat er in België geen schenkbelasting verschuldigd was. In de praktijk is men dit de zgn. Kaasroute gaan noemen.

Gelijke behandeling

De wetgever zag die ontsnappingsmogelijkheid niet graag en midden van dit jaar werd er een wetsvoorstel gelanceerd om die Kaasroute dicht te gooien. Concreet zou de registratieplicht uitgebreid worden tot de in het buitenland verleden notariële akten die titel vormen voor een schenking onder de levenden van roerende goederen door een rijksinwoner. Dit leidt ertoe dat notariële schenkingen van roerend goed door een rijksinwoner (aan een andere rijksinwoner of aan een niet-inwoner) voortaan op dezelfde voet worden behandeld. Zij zijn nl. verplicht onderworpen aan de registratieformaliteit, ongeacht of de schenking wordt verleden voor een Belgische dan wel buitenlandse notaris. Bijgevolg moet er in België ook schenkbelasting betaald worden. De regeling is inwerking getreden sinds 15 december 2020.

3 jaar

Aanvankelijk was er ook sprake van om de verdachte periode uit te breiden van 3 naar 4 jaar, maar dat heeft het niet gehaald. De verlenging zou aanvankelijk ingaan vanaf 1 juli 2021, maar Vlaams minister van Financiën heeft bekend gemaakt de verlenging er niet komt en dit als compensatie voor het feit dat de Kaasroute sinds 15 december 2020 is afgeschaft. De huidige regel blijft dus behouden, m.a.w. Bij een ‘gewone’ schenking van bijvoorbeeld geld via een simpele overschrijving van de ene rekening naar de andere (geen registratieplicht en dus geen schenkbelasting), wordt de waarde ervan opgeteld bij de erfenis en moeten de erfgenamen daarop een (hogere) erfbelasting betalen, als de schenker binnen de drie (en dus geen 4) jaar na de schenking overlijdt.

terug naar overzicht

Alexander Colaert

Senior Legal Advisor
+32 (0)56 222 602

Gerelateerde artikels

Juridisch advies
7 april 2021 - Dirk van Collie

Dag Duolegaat, welkom vriendenerfenis

Is dit een valabel alternatief?

Lees meer
Juridisch advies
20 januari 2021 - Alexander Colaert

Zgn. Kaasroute definitief gesloten sinds 15 december 2020

Schenkbelasting

Lees meer
Juridisch advies
28 december 2020 - Alexander Colaert

Detachering: Hof van Justitie brengt duidelijkheid

Wanneer is er sprake van een detachering?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!