Zgn. miserietaks bij beëindiging relatie versoepeld

Juridisch advies
14 juli 2016 - Stefaan Kindt

Zgn. miserietaks bij beëindiging relatie versoepeld

Wanneer een in Vlaanderen gelegen woning toebehoort aan één of meerdere onverdeelde eigenaars en één van deze eigenaars neemt de delen van de andere eigenaars over, dan zijn daar in principe 2,5% registratierechten op verschuldigd. In geval van echtscheiding of relatiebreuk werd dat tarief evenwel verlaagd naar 1%, beter gekend als de zgn. miserietaks. Sinds 1 januari 2016 werden de voorwaarden daartoe nog versoepeld.

Wanneer er een einde komt aan de relatie met uw partner, dan dient er een regeling te worden getroffen over de gezamenlijk in Vlaanderen aangekochte woning. Zijn beide partners onverdeelde eigenaars, dan kan de ene partner het deel van de andere partner overkopen tegen betaling van 1% registratierechten die berekend worden op de volledige verkoopwaarde van de woning. Om die 1% miserietaks te genieten dient er wel aan bepaalde voorwaarden te worden voldaan. Sinds 1 januari 2016 zijn die voorwaarden versoepeld.

Aanvankelijk moest in geval van echtscheiding door onderlinge toestemming de verdeling van de woning reeds zijn opgenomen in de verdelingsakte die de echtscheiding vóórafgaat. Dit is thans niet langer het geval. De afspraken omtrent de verdeling van de woning kan dus ook ná de echtscheiding getroffen worden zonder dat daarbij het recht op de miserietaks aan 1% verloren gaat. Die regeling hoeft daarenboven niet notarieel te gebeuren. Heeft u in 2015 toch nog 2,5% onder vermelde voorwaarden betaalt, dan kunt u bij de Vlaamse Belastingdienst terugbetaling vragen van het teveel betaalde registratierecht. De verdeling dient dan uiteraard wel in 2016 plaats te vinden.

Ook voor wettelijke samenwonenden werd een versoepeling ingebouwd. Voor zover zij dan minstens 1 jaar wettelijk hebben samengewoond op hetzelfde adres, kunnen zijn ook gebruik maken van 1% miserietaks bij de verdeling van de woning. Het is dan wel essentieel om op het gemeentehuis een verklaring tot beëindiging van de wettelijke samenwoning af te leggen. Het nieuwe is nu dat wettelijke samenwonenden voortaan drie jaar de tijd hebben om na de beëindiging van hun wettelijke samenwoning een verdelingsregeling te treffen. Tot voor kort had men daar slechts één jaar de tijd voor. Feitelijke samenwonenden dienen echter nog steeds 2,5% registratierechten te betalen op de verdeling van hun woning.

terug naar overzicht

Stefaan Kindt

Gedelegeerd bestuurder Alaska Kortrijk-Ieper Managing Director Alaska ESV
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 74 85 08

Gerelateerde artikels

Juridisch advies
17 juli 2024 - Lisa Deschaeck

Een signatuur is geen sinecure!

Denk aan de gevolgen!

Lees meer
Juridisch advies
16 juli 2024 - Lisa Deschaeck

De meerwaarde van een verklaring

Uw privéleven afschermen van het ondernemingsrisico is voor vele zelfstandigen een must.

Lees meer
Juridisch advies
24 juni 2024 - Lisa Deschaeck

Niet-geregistreerd huurcontract invloed op de huuraftrek?

Heeft de registratie van een huurovereenkomst heeft op de aftrek van huurkosten?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!