Nieuws

We beperken ons niet alleen tot het geven van advies, maar verzorgen ook graag lezingen over de meest actuele onderwerpen of kruipen in de pen waar nodig.

Fiscaal advies
11 juli 2016 - Lieve Nelissen

Ook de Btw is met vakantie!

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de Btw-administratie zijn zomerregeling voor 2016 weer bekendgemaakt. Concreet betekent dit dat u voor de indiening van de btw-aangifte iets meer tijd krijgt dan aanvankelijk voorzien. Hoe zit die zgn. zomerregeling in elkaar?

Lees meer
Fiscaal advies
6 juli 2016 - Peter Hacke

Verhoogde investeringsaftrek ook voor de zgn. witte kassa?

Sinds 2016 werd het tarief van de éénmalige investeringsaftrek verhoogd van 3,5% naar 8%. Eénmanszaken kunnen daarnaast opteren voor een gespreide aftrek aan 10,5%. Voor bepaalde investeringen kan er zelfs aanspraak gemaakt worden op een verhoogde investeringsaftrek van 13,5% en 20,5%. Wat zijn de voorwaarden?

Lees meer
Fiscaal advies
4 juli 2016 - Dominique Berteloot

Hoeveel mag uw kind als jobstudent bijverdienen?

De maanden juli en augustus zijn de vakantiemaanden bij uitstek waar menige studenten wat bijverdienen met een vakantiejob. Hoeveel mogen zij dan juist bijverdienen opdat zij als ten laste kunnen beschouwd blijven in uw privéaangifte? We lichten hierna toe.

Lees meer
Accountancy, Audit
1 juli 2016 - Serge Mesotten

Btw-vrijstelling voor esthetische ingrepen afgeschaft

De btw-plicht geldt louter voor esthetische prestaties geleverd door artsen. Dit behelst in de eerste plaats esthetische ingrepen die niet zijn opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur. Ook esthetische behandelingen die vermeld staan in de RIZIV-nomenclatuur, maar die niet in aanmerking komen voor terugbetaling door de ziekteverzekering zijn onderworpen aan btw. Voornamelijk zijn dus plastische chirurgen geviseerd, maar ook bijv. anesthesisten die tussenkomst verlenen bij een esthetische ingreep vallen onder de btw-plicht. Zij dienen dan 21% btw aan te rekenen. Tandartsen blijven echter buiten schot.

Lees meer
Accountancy, Audit
30 juni 2016 - Peter Hacke

Meer voordelen met een zgn. microvennootschap

Sinds 1 januari 2016 bestaan er naast de zgn. kmo’s en grote vennootschappen ook de zgn. microvennootschappen. De criteria om daaraan te voldoen werden onlangs nog versoepeld. Op zich is dat geen slechte zaak omdat microvennootschappen op fiscaal en boekhoudkundig vlak een aantal voordelen genieten.

Lees meer
Fiscaal advies
27 juni 2016 - Stefan Ghijsen

Premie gewaarborgd inkomen aftrekbaar?

Aan de minister werd onlangs gevraagd of de belastbaarheid van de verzekeringspremie afhankelijk is van de aftrek van die premie.

Lees meer
Fiscaal advies
21 juni 2016 - Lieve Nelissen

Nieuwe regels omtrent witte kassa

Sinds 1 januari 2016 bent u verplicht een zgn. witte kassa te gebruiken wanneer er een bepaalde omzetdrempel wordt overschreden. Aanvankelijk bedroeg die drempel 10% van uw restaurant- en cateringdiensten in vergelijking met uw totale horeca-activiteiten, maar de Raad van State heeft die drempel van tafel geveegd. Er werd daarom een nieuwe regeling uitgewerkt die de spreekwoordelijke puntjes op de ‘i’ zet.

Lees meer
Accountancy
20 juni 2016 - Stefan Ghijsen

Uw accountant als startercoach

Het aantal starters zit in de lift. Volgens Graydon startten 82.571 Belgen hun eigen zaak in 2015. 1,8% meer dan in 2014. 69,7% is na 5 jaar nog actief. Hierin speelt uw accountant een belangrijke rol. Zijn kerntaak, het afhandelen van de boekhouding van klanten, wordt al jaren aangevuld met bijkomende advies verlenende diensten.

Lees meer
Toekomstplanning
17 juni 2016 - Dirk van Collie

Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik beter vermijden?

Kan u nog schenken met voorbehoud van vruchtgebruik?

Lees meer