Nieuws

We beperken ons niet alleen tot het geven van advies, maar verzorgen ook graag lezingen over de meest actuele onderwerpen of kruipen in de pen waar nodig.

1 september 2016

Uzelf een fietsvergoeding toekennen?

Niet enkel werknemers kunnen een fietsvergoeding toegekend krijgen, maar ook als zaakvoerder of bestuurder van een vennootschap kunt u daar aanspraak op maken. Kunt u en uw vennootschap daar dan eigenlijk op fiscaal vlak een goede zaak mee doen? We lichten toe.

Lees meer
30 augustus 2016

Voortaan een handelshuur van korte duur?

In principe moet een handelshuur aangegaan worden voor een minimumduur van 9 jaar. Vanaf 1 september 2016 kan er in Vlaanderen echter een handelshuur van korte duur afgesloten worden. Wat zijn dan de spelregels ter zake?

Lees meer
Fiscaal advies
29 augustus 2016

Drempelverlaging in kader van uitvoer op reizigersbagage

De verkoop van goederen aan reizigers die niet in de EU wonen is onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van btw. Opdat de verkoop dan zonder btw kan gefactureerd worden, moest o.m. de verkoopfactuur minstens € 125 bedragen. Om de toeristische sector in ons land ten gevolge van de terroristische aanslagen te ondersteunen, werd die verkoopdrempel onlangs nog verlaagd.

Lees meer
Fiscaal advies
25 augustus 2016

Voortaan geen btw-voorschot meer betalen?

In een parlementaire vraag werd onlangs aan de Minister van Financiën de vraag gesteld of het systeem van betaling van btw-voorschotten, zoals dat momenteel geldt voor btw-kwartaalaangevers kan aangepast of eventueel afgeschaft worden. We lichten zijn antwoord even toe.

Lees meer
Fiscaal advies
22 augustus 2016 - Stefaan Kindt

Reclame op uw auto voortaan goedkoper?

In het straatbeeld kunt u haast niet meer kijken naast de voltallige auto’s die met de naam van een firma of een reclameslogan rondrijden. Recentelijk heeft de Btw-administratie zich nog uitgesproken omtrent de btw-aftrek op kosten voor het aanbrengen van publiciteit op een auto. Kunt u daar voortaan een goede zaak mee doen?

Lees meer
18 augustus 2016

Extra zwangerschapsverlof voor zelfstandige moeders

Om aan zelfstandige vrouwen een grote flexibiliteit te verschaffen, zullen vanaf 1 januari 2017 enkele nieuwe maatregelen van kracht worden die het sociale statuut van vrouwelijke zelfstandigen dienen te verbeteren. Zo wordt vanaf dan een ruimer zwangerschapsverlof voorzien en geldt er ook een vrijstelling van sociale bijdragen. We lichten toe.

Lees meer
Fiscaal advies
3 augustus 2016

Bewijs intracommunautaire levering versoepeld?

Opdat een intracommunautaire levering kan vrijgesteld worden van btw dient er niet alleen geleverd te worden aan een buitenlands btw-nummer, maar dient er ook aangetoond te worden dat de goederen het Belgische grondgebied hebben verlaten. In een recentelijke beslissing van 1 juli 2016 heeft de Btw-administratie aanvaard dat hiervoor met een zgn. bestemmingsdocument kan gewerkt worden. Wat houdt dit concreet in?

Lees meer
Fiscaal advies
1 augustus 2016 - Stefaan Kindt

Drempel voor zgn. check in at work verlaagd

Om fraude te vermijden werd op 1 april 2014 een verplichte registratie ingevoerd op plaatsen waar werken in onroerende staat worden uitgevoerd en waarvan de totaalwaarde meer dan € 800.000 (excl. btw) bedraagt. Sinds 1 maart 2016 werd dit grensbedrag echter verlaagd naar € 500.000 waardoor de aanwezigheidsregistratie wordt uitgebreid.

Lees meer
Internationaal
29 juli 2016 - Stefaan Kindt

Vergeet uw buitenlands buitenverblijf niet aan te geven!

Wat zijn de belangrijkste principes bij de aangifte personenbelasting over de inkomsten van buitenlandse onroerende goederen?

Lees meer