Nieuws

We beperken ons niet alleen tot het geven van advies, maar verzorgen ook graag lezingen over de meest actuele onderwerpen of kruipen in de pen waar nodig.

Accountancy
8 november 2016

Onvolledige factuur voortaan geen probleem meer?

U kunt de btw op inkomende facturen slechts in aftrek nemen wanneer u beschikt over een regelmatig opgestelde factuur. Onlangs heeft het Hof van Justitie echter enkele arresten geveld waarbij het recht op btw-aftrek niet zomaar kan geweigerd worden wanneer aan die voorwaarden niet voldaan is.

Lees meer
Accountancy
4 november 2016

Vergeet uw bijzondere liquidatiereserve niet!

Heeft uw vennootschap over boekjaar 2013 of m.a.w. aanslagjaar 2014 winst gemaakt, dan kunt u die winst later op een fiscaal gunstige manier uit uw vennootschap halen mits het aanleggen van een bijzondere liquidatiereserve. Wilt u daarvan gebruik maken, dan komt het er wel op aan om tijdig het nodige te doen.

Lees meer
26 oktober 2016

Verhuur studentenkamers gunstig belast?

In een recent arrest heeft het Hof van Beroep te Gent zich uitgesproken omtrent de verhuur van een veertigtal studentenkamers door een koppel die tevens een aantal bijkomende prestaties verstrekten aan de studenten. Volgens het echtpaar ging het om een onroerend inkomen, maar volgens de fiscus waren het zgn. diverse inkomsten. Het Hof reikt de criteria aan om het fiscaal onderscheid te kunnen maken.

Lees meer
Accountancy
24 oktober 2016

Borg E.T. 14.000 nu terugvragen!

Heeft u een E.T. 14.000 vergunning, dan moet u de btw op uw invoer niet voldoen bij de Douane maar kunt u die ineens verleggen naar uw btw-aangifte. Dateert uw vergunning van vóór 1 oktober 2012 dan heeft u daarvoor een borg moet betalen. U krijgt die borg uiteraard terugbetaald, maar dan moet u wel tijdig actie ondernemen.

Lees meer
Accountancy
15 oktober 2016

Nieuw btw-statuut voor vouchers

Onlangs werd een nieuwe Europese richtlijn uitgevaardigd die regels vastlegt omtrent de btw-behandeling van vouchers waarmee je als klant een product of dienst kunt aankopen. De vraag is dan op welk moment daarop de btw moet worden afgedragen. Dat verschilt naargelang het type van voucher waar u mee te maken heeft.

Lees meer
Accountancy
13 oktober 2016

Dure auto in de kosten steken?

Dure auto’s zijn vaak in doorn in het oog van de fiscus. De aftrek van de kosten daarvan wordt soms dan ook verworpen omdat de fiscus van oordeel is dat die kosten de normale beroepsbehoeften overtreffen. Op 26 januari 2016 heeft de Rulingcommissie zich nog eens uitgesproken omtrent de aftrek van aanzienlijke kosten van een dure auto.

Lees meer
Accountancy
7 oktober 2016

Afschrijven anders voor wettelijk samenwonenden?

Gebruikt u uw eigen woning zowel voor privé als voor beroepsdoeleinden, dan kunt u afschrijven op het beroepsdeel. Dat u volledig eigenaar bent of ook uw echtgenote daarvan eigenaar is, doet daaraan geen afbreuk. Aan de minister werd onlangs de vraag gesteld hoe dat dan in feite zit met wettelijke samenwonenden.

Lees meer
Fiscaal advies
6 oktober 2016

Bezwaar verkeerd geadresseerd?

Een bezwaarschrift tegen een belastingaanslag moet op straffe van onontvankelijkheid bij de bevoegde gewestelijke directie ingediend worden. Een recente wetswijzing heeft de indiening van een bezwaar echter grondig versoepeld.

Lees meer
Accountancy, Audit
1 oktober 2016

Geen klantenlisting meer voor een zgn. kleine ondernemer?

Valt u onder de btw-vrijstellingsregeling voor een zgn. kleine ondernemer, dan bent u vrijgesteld van een aantal btw-verplichtingen zoals het indienen van btw-aangiften. 

Lees meer