Nieuws

We beperken ons niet alleen tot het geven van advies, maar verzorgen ook graag lezingen over de meest actuele onderwerpen of kruipen in de pen waar nodig.

Accountancy, Audit
18 juli 2016 - Serge Mesotten

Uw kilometerheffing doorrekenen: met of zonder btw

Sinds 1 april 2016 dient er in België een kilometerheffing betaald te worden voor voertuigen met een maximale toegelaten massa van minstens 3,5 ton die rijden op ringwegen, autosnelwegen en bepaalde belangrijke gewestwegen. In principe betreft dit een belastingheffing waarop geen btw moet gerekend worden, of zijn daar toch uitzondering op?

Lees meer
Juridisch advies
14 juli 2016 - Stefaan Kindt

Zgn. miserietaks bij beëindiging relatie versoepeld

Wanneer een in Vlaanderen gelegen woning toebehoort aan één of meerdere onverdeelde eigenaars en één van deze eigenaars neemt de delen van de andere eigenaars over, dan zijn daar in principe 2,5% registratierechten op verschuldigd. In geval van echtscheiding of relatiebreuk werd dat tarief evenwel verlaagd naar 1%, beter gekend als de zgn. miserietaks. Sinds 1 januari 2016 werden de voorwaarden daartoe nog versoepeld.

Lees meer
Fiscaal advies
11 juli 2016 - Lieve Nelissen

Ook de Btw is met vakantie!

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de Btw-administratie zijn zomerregeling voor 2016 weer bekendgemaakt. Concreet betekent dit dat u voor de indiening van de btw-aangifte iets meer tijd krijgt dan aanvankelijk voorzien. Hoe zit die zgn. zomerregeling in elkaar?

Lees meer
Fiscaal advies
6 juli 2016 - Stefaan Kindt

Verhoogde investeringsaftrek ook voor de zgn. witte kassa?

Sinds 2016 werd het tarief van de éénmalige investeringsaftrek verhoogd van 3,5% naar 8%. Eénmanszaken kunnen daarnaast opteren voor een gespreide aftrek aan 10,5%. Voor bepaalde investeringen kan er zelfs aanspraak gemaakt worden op een verhoogde investeringsaftrek van 13,5% en 20,5%. Wat zijn de voorwaarden?

Lees meer
Fiscaal advies
4 juli 2016 - Dominique Berteloot

Hoeveel mag uw kind als jobstudent bijverdienen?

De maanden juli en augustus zijn de vakantiemaanden bij uitstek waar menige studenten wat bijverdienen met een vakantiejob. Hoeveel mogen zij dan juist bijverdienen opdat zij als ten laste kunnen beschouwd blijven in uw privéaangifte? We lichten hierna toe.

Lees meer
Accountancy, Audit
1 juli 2016 - Serge Mesotten

Btw-vrijstelling voor esthetische ingrepen afgeschaft

De btw-plicht geldt louter voor esthetische prestaties geleverd door artsen. Dit behelst in de eerste plaats esthetische ingrepen die niet zijn opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur. Ook esthetische behandelingen die vermeld staan in de RIZIV-nomenclatuur, maar die niet in aanmerking komen voor terugbetaling door de ziekteverzekering zijn onderworpen aan btw. Voornamelijk zijn dus plastische chirurgen geviseerd, maar ook bijv. anesthesisten die tussenkomst verlenen bij een esthetische ingreep vallen onder de btw-plicht. Zij dienen dan 21% btw aan te rekenen. Tandartsen blijven echter buiten schot.

Lees meer
Accountancy, Audit
30 juni 2016 - Dominique Berteloot

Meer voordelen met een zgn. microvennootschap

Sinds 1 januari 2016 bestaan er naast de zgn. kmo’s en grote vennootschappen ook de zgn. microvennootschappen. De criteria om daaraan te voldoen werden onlangs nog versoepeld. Op zich is dat geen slechte zaak omdat microvennootschappen op fiscaal en boekhoudkundig vlak een aantal voordelen genieten.

Lees meer
Fiscaal advies
27 juni 2016 - Stefan Ghijsen

Premie gewaarborgd inkomen aftrekbaar?

Aan de minister werd onlangs gevraagd of de belastbaarheid van de verzekeringspremie afhankelijk is van de aftrek van die premie.

Lees meer
Fiscaal advies
21 juni 2016 - Lieve Nelissen

Nieuwe regels omtrent witte kassa

Sinds 1 januari 2016 bent u verplicht een zgn. witte kassa te gebruiken wanneer er een bepaalde omzetdrempel wordt overschreden. Aanvankelijk bedroeg die drempel 10% van uw restaurant- en cateringdiensten in vergelijking met uw totale horeca-activiteiten, maar de Raad van State heeft die drempel van tafel geveegd. Er werd daarom een nieuwe regeling uitgewerkt die de spreekwoordelijke puntjes op de ‘i’ zet.

Lees meer

Benieuwd wat wij voor uw zaak, onderneming of vrij beroep kunnen betekenen?

 

Vul hiernaast uw gegevens in en wij contacteren u zo snel mogelijk terug.

Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos.

 

 

Ook internationaal!

 

Alaska is aangesloten bij PrimeGlobal, een internationale vereniging bestaande uit 288 zelfstandige leden. Samen met onze partners binnen het PrimeGlobal netwerk kunnen we uw internationale ambities waarmaken!

PrimeGlobal

 

 

Contactformulier

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska Actua!